Címlap Gazdálkodási Osztály dokumentumai

Gazdálkodási Osztály dokumentumai

Önkormányzat felé teljesítendő adóelőleg kiegészítés és fizetési kötelezettségek

Tájékoztatjuk a Tisztelt vállalkozásokat, hogy a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés „feltöltés” szabályai értelmében a feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről Lőrinci Város Önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig befizetési és bevallási kötelezettségük van. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a bevallási nyomtatványt honlapunkról is letölthető: www.lorinci.hu.

Ugyancsak tájékoztatjuk az adózókat, hogy a 2018. évi helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettségek második félévi részletének késedelmi pótlék mentes befizetési határideje szeptember 17-e volt. Aki befizetését szeptember 17. napja után teljesíti, kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által augusztus hónapban már megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhattak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthettek. Felhívjuk azon adózók figyelmét, akiknek fizetési nehézségeik vannak, hogy tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől fizetési kötelezettségének későbbi teljesítésének feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük azokat haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk a hátralékos adózókat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat.  

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2018. március 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

Továbbá, felhívjuk azon adózók figyelmét, akik az elmulasztott önkéntes bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettségeiket az adóhatóság felhívására sem teljesítik magánszemély esetében 50 ezer forint, míg nem magánszemély esetén 100 ezer forint mulasztási bírsággal sújtja. 

 

 

                                                                                       Lőrinci Polgármesteri Hivatal

                                                                                             Gazdálkodási Osztály


Elektronikus úton beküldhető nyomtatványok

- Bejelentkezés, változás – bejelentés 
- Helyi Iparűzési Adó Állandó Jellegű Iparűzési Tevékenység esetén 2017

- Helyi Iparűzési Adó Ideiglenes Jellegű Iparűzési Tevékenység esetén

- Bevallás Helyi Iparűzési Adóelőleg Kiegészítéséről Állandó Jellegű Iparűzési

 

Szükséges programok:

Az ÁNYK letöltéséhez, telepítéséhez kattintson ide!

Az ÁNYK futtatásához szükséges JAVA környezet letöltéséhez kattintson ide!Adatbejelentés építményadóról főlap 2018

Adatbejelentés építményadóról A betétlap 2018

Adatbejelentés építményadóról B betétlap 2018

Adatbejelentés telekadóról 2018

Adatbejelentés gépjárműadóról 2018

Adatbejelentés reklámhordozóról 2018

Megállapodás a helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (építmény- és telekadó) 2018

 

Automatikus részletfizetési kérelem magánszemélyek részére

2013-2015. évekre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás betétlapjai (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

2013-2015. évekre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás főlapja (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

Kérelem Adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról

 

 

Felhívás iparűzési adóbevallásra kötelezettek részére

 

2016. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás főlapja állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2016. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás betétlapjai állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2017. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás főlapja állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2017. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás betétlapjai állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Nyomtatvány az önkormányzati adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentéséhez

Kitöltési útmutató a termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallásához

Bérbeadó bevallása a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről

Kifizető bevallása a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről

Kifizető adatszolgáltatása a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről

Bejelentés Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkező járművek esetében csökkentett adómérték igénybevételéhez

Építményadó bevallás főlap

Építményadó "A" betétlap

Építményadó "B" betétlap

Építményadó megállapodás

Kitöltési útmutató építményadóhoz

Telekadó bevallás

Talajterhelési díj bevallás

Önellenőrzési lap a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Gépjárműadó bevallás

HIPA kitöltési útmutató

Helyi iparűzési adóbevallás ideiglenes jellegű tevékenység esetén

Átvezetési és kiutalási kérelem

Helyi iparűzési adóelőleg-módosítási kérelem

Adóigazolási kérelem

Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás-bejelentés

Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés

Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához
Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához
Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Vállalkozók kommunális adójáról bevallási nyomtatvány a 20.. évben

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldellő városunk I.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 5 vendég böngészi
mystat