Címlap Gazdálkodási Osztály dokumentumai

Gazdálkodási Osztály dokumentumai

Az egyéni és társas vállalkozások 2017. évi helyi iparűzési adó bevallási határideje 2018. május 31-e. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat (maximum 180 nap).

Az adó alanya a vállalkozó, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
A bevallások benyújtására szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Lőrinci város honlapján www.lorinci.hu–n megtalálható és letölthető bevallási nyomtatványainkat. A nyomtatványok között a jelenleg hatályos adófajták mindegyikéhez található nyomtatvány, valamint meghatalmazás nyomtatvány is letölthető. Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók bevallásaikat elektronikus utón is benyújthatják, míg a kinyomtatott bevallásokat alá kell írni, mert aláírás nélkül érvénytelenek. Az elmulasztott bevallási kötelezettség miatt a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amely mindaddig duplázódik, amíg az elmulasztott bevallási kötelezettségének eleget nem tesz.Lőrinci Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási osztály 

Elektronikus úton beküldhető nyomtatványok

- Bejelentkezés, változás – bejelentés 
- Helyi Iparűzési Adó Állandó Jellegű Iparűzési Tevékenység esetén 2017

- Helyi Iparűzési Adó Ideiglenes Jellegű Iparűzési Tevékenység esetén

- Bevallás Helyi Iparűzési Adóelőleg Kiegészítéséről Állandó Jellegű Iparűzési

 

Szükséges programok:

Az ÁNYK letöltéséhez, telepítéséhez kattintson ide!

Az ÁNYK futtatásához szükséges JAVA környezet letöltéséhez kattintson ide!Adatbejelentés építményadóról főlap 2018

Adatbejelentés építményadóról A betétlap 2018

Adatbejelentés építményadóról B betétlap 2018

Adatbejelentés telekadóról 2018

Adatbejelentés gépjárműadóról 2018

Adatbejelentés reklámhordozóról 2018

Megállapodás a helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (építmény- és telekadó) 2018

 

Automatikus részletfizetési kérelem magánszemélyek részére

2013-2015. évekre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás betétlapjai (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

2013-2015. évekre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás főlapja (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

Kérelem Adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról

 

 

Felhívás iparűzési adóbevallásra kötelezettek részére

 

2016. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás főlapja állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2016. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás betétlapjai állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2017. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás főlapja állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2017. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás betétlapjai állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Nyomtatvány az önkormányzati adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentéséhez

Kitöltési útmutató a termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallásához

Bérbeadó bevallása a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről

Kifizető bevallása a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről

Kifizető adatszolgáltatása a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről

Bejelentés Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkező járművek esetében csökkentett adómérték igénybevételéhez

Építményadó bevallás főlap

Építményadó "A" betétlap

Építményadó "B" betétlap

Építményadó megállapodás

Kitöltési útmutató építményadóhoz

Telekadó bevallás

Talajterhelési díj bevallás

Önellenőrzési lap a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Gépjárműadó bevallás

HIPA kitöltési útmutató

Helyi iparűzési adóbevallás ideiglenes jellegű tevékenység esetén

Átvezetési és kiutalási kérelem

Helyi iparűzési adóelőleg-módosítási kérelem

Adóigazolási kérelem

Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás-bejelentés

Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés

Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához
Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához
Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Vállalkozók kommunális adójáról bevallási nyomtatvány a 20.. évben

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 13 vendég böngészi
mystat