Címlap
A Joomla! csapat legfrissebb hírei

A Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő Testülete A BioCo Magyarország Kft. kérelmének megfelelően, a településrendezési terv módosításáról szóló 163/2014, (IX.11.) Önkormányzati határozatában döntött, hogy elfogadja a partnerségi egyeztetés szabályait.

A BioCo Magyarország Kft. megvásárolta a Bem utca 3. szám alatti ingatlant és egyesíteni kívánja a tulajdonát képező Bem utca 1. számú ingatlannal annak érdekében, hogy az üzemet tovább tudja bővíteni. A két ingatlan eltérő besorolású, ezért szükséges a rendezési tervet módosítása.

A szükséges dokumentáció elkészült, mely a Polgármesteri Hivatalban Elek Lajosnál munkanapokon 8 órától 15 óráig megtekinthető.

A rendezési tervet módosítása kapcsolatban a városunkban működő civil szervezetekkel, 2014. szeptember 19-én (péntek) 11 órakor egyeztetést tartunk, melynek helye a Lőrinci Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme, melyre minden érdeklődőt szertettel várunk.
 

A Lőrinci Kistérségi Egészségnap helyszíne a kedvezőtlen időjárás miatt megváltozott!

Az egészségnapra mindenkit várunk szeretettel a Selypi iskola tornatermébe 2014. szeptember 13-án 10-16 óráig!

A helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettségek második félévi részletét szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését a fizetési határidő után teljesíti , kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthetnek. Tájékoztatjuk az adózókat, hogy amennyiben az adózónak fizetési nehézsége van, úgy tájékoztatást kérhet az adóhatóság ügyintézőitől fizetési kötelezettségének későbbi teljesítésének feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek intézkedési költsége végrehajtási cselekményenként 5.000-Ft, amelyet az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. Felhívjuk az adósok figyelmét, hogy amennyiben az adóhatóság egyidejűleg, párhuzamosan több végrehajtási cselekményt kezdeményez pl. gépjárműfoglalást és forgalomból való kivonást is, úgy a már említett intézkedésenként kell az adósnak a végrehajtás költségeket viselnie. A végrehajtási költséget az adóhatóság nem törölheti, vagy nem mérsékelheti, csak ha az adózó megélhetését ellehetetleníti. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség, csak ha az adós a teljes tartozását megfizeti.     

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2013. szeptember 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

Egyben tájékoztatjuk azon adózókat, akik elmulasztott bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettségeik miatt mulasztási bírsággal lettek sújtva, hogy az adóhatóság a kiszabott mulasztási bírságot a törvény erejénél fogva mindaddig duplázza, amíg az adózó elmulasztott kötelezettségét nem teljesíti. Az így kiszabott mulasztási bírságokat a fentiekben hivatkozottak értelmében az adóhatóság nem törölheti, vagy mérsékelheti. Az elmulasztott bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettség miatt magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható kötelezettségenként.

 

                                                                                       Polgármesteri Hivatal

                                                                                       Gazdálkodási Osztály

2014. augusztus 25-én 07.00 órától

2014. augusztus 25-én 19.00 óráig

A GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL!

Kérjük ügyfeleinket, hogy a gázszünet ideje alatt a nyomásszabályzó állomás

elzáróit, illetve a gázmérőnél

felszerelt főelzáró csapot, valamint a készülékek

elzáróit tartsák ZÁRT állapotban!

BelépésVárosi Könyvtár

Lőrinci Város Kft

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 9 vendég böngészi
mystat