Címlap
A Joomla! csapat legfrissebb hírei

Tisztelt Lakosok!

 

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Hunviron Energia és Környezetgazdálkodási Kft. (1142 Budapest, Dorozsmai út 197/a) Lőrinci Hulladékkezelő és Hasznosító Telepen végzett tevékenységére kiadott, többször módosított, illetve kijavított KTFV: 7416-8/2006. számú egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás ügyében hirdetményt adott ki.

A hirdetmény munkaidőben, a Polgármesteri Hivatalban (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) tekinthető meg, Elek Lajos referensnél.


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől módosításra kerül.

A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetben változik.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (Lőrinci, Szabadság tér 26.)

A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-éig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

A bejelentésről, az adóbevallásról, illetve az adóhatósági igazolásról szóló nyomtatványok a www.lorinci.hu honlapról letölthetőek.

Polgármesteri Hivatal
jegyző


A Magyar Közlöny december 19-i számában megjelent a Kormány határozata a volt cementgyár területének azbesztmentesítéséről.
Az ügyben a mai napon (december 22.) délután várható sajtótájékoztató, ahol felszólal Víg Zoltán polgármester és Szabó Zsolt, a terület országgyűlési képviselője.

 

1803/2014 (XII.19.) Korm. határozat
1. A Kormány felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Zagyvaszántó-Lőrinci-Selyp-Petőfibánya-Hatvan
térségében az azbeszttartalmú építési hulladék miatt kialakult, ártalmas hatásokkal járó környezeti-egészségügyi
helyzet megszüntetése céljából intézkedjen közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében a következő feladatok
tekintetében:
a) a területen található hulladékok mozgatása, rakodása és elszállítása, ártalmatlanítása, az azbeszttartalmú
hulladékkal keveredett föld kitermelése,
b) a helyszínen a hulladékok átmeneti monodepóniába történő rendezése,
c) a helyszínen a hulladékok átmeneti monodepóniába történő rendezését követően a monodepónia
takarófóliával történő takarása, az elszállítást követően a tárgyi terület azbesztmentesítése (a felületek
porszívózása, mosása), kitelepített laborral helyszíni előkészületektől kezdve az utómunkálatokig mérések
végzése (levegőminőség vizsgálata, zárómintázás a hulladékok, hulladékkal szennyezett föld elszállítását
követően),
d) utógondozás, amely az utómunkálatok befejezését követően magában foglalja a monitoringrendszer
üzemeltetését (levegőminőség vizsgálat, csurgalékvíz vizsgálat),
e) egyéb, járulékos feladatok (a tárgyi terület folyamatos őrzése-védelme, hulladéklerakási járulék, műszaki
ellenőr stb.).

 

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: a 2. pontban foglaltak teljesülését követően azonnal

 

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt feladatok finanszírozása érdekében
intézkedjen 1293,3 millió forint biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. év folyamán a felmerülés ütemében
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes


BelépésVárosi Könyvtár

Lőrinci Város Kft

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 26 vendég böngészi
mystat