Címlap Hírek

Látogatási tilalom


Önkormányzat felé teljesítendő 2020. évi első félévi fizetési kötelezettségek

A 2020. évi helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettségek első félévi részletét ebben az évben március 16-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését március 16. napja után teljesíti, kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthetnek. Tájékoztatjuk azon adózókat, akiknek fizetési nehézségeik vannak, tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől a fizetéskönnyítés feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek költség általánya 5.000-Ft, amelyet az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség, csak ha az adós a teljes tartozását megfizeti.     

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2020. március 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

 

Talajterhelési díj bevallási határidő

 

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő 2019. évi talajterhelési díj bevallási és fizetési határidő ebben az évben 2020. március 31. Talajterhelési díjat köteles fizetni minden olyan ingatlan tulajdonosa, vagy használója, aki az üzembe helyezett szennyvízcsatornára még nem csatlakozott rá. A fizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha az ingatlan tulajdonosa/használója a vizet az ingatlanon lévő kerti csapról, vagy ennek hiányában az ingatlanon létesített fúrt vagy ásott kútból vételezi. A talajterhelési díj alapja –vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén- a szolgáltatott víz mennyisége, egyedi (udvari fúrt, vagy ásott kút esetén) vízbeszerzésnél az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A talajterhelési díj összegét az ingatlan tulajdonosának/használójának kell kiszámítania, az önadózás szabályai szerint bevallania és megfizetnie a fenti határidőre. A bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető Lőrinci város honlapjáról (www.lorinci.hu), vagy személyesen beszerezhető az adóhatóság irodájában. 

 

 

                                                                                       Polgármesteri Hivatal

                                                                                       Gazdálkodási Osztály


Áramszünet

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

az alábbi utcákban

 

2020.03.06-án 09.00 - 15.00 és

2020.03.16-án 08.00 - 16.00-ig

 

áramszünet lesz.

Település Közterület (utca) Házszám (tól) Házszám (ig)
Lőrinci Árpád út 147 299
Lőrinci Árpád út 148 298
Lőrinci Temesvári út végig  
Lőrinci Damjanich út végig  
Lőrinci Kinizsi út végig  
Lőrinci Aradi út végig  
Lőrinci 261. utca végig  
Lőrinci Nefelejcs út végig  
Lőrinci Cukorgyári Itp. végig  
Lőrinci Cementgyári Itp. végig  
Lőrinci Lőcsei út végig  
Lőrinci Pozsonyi út végig  
Lőrinci Mikszáth út végig  
Lőrinci Jókai út végig  
Lőrinci Radnóti út végig  
Lőrinci Viola út végig  
Lőrinci Akácfa út végig  
Lőrinci Táncsics út végig  
Lőrinci Vasvári út 1 32
Lőrinci  Ságvári út 1 63
Lőrinci Ságvári út 2 62
Lőrinci Kossuth út 93 105
Lőrinci Kossuth út 82 96

 


Felhívás

Tisztelt Lőrinci Polgárok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos véleményezési szakasz lezárásáról.

A város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó záróvélemény megkéréséhez összeállított dokumentációja elkészült.

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának dokumentációja elérhető Lőrinci város honlapján, a lorinci.hu oldalon, a Közérdekű adatok menüpontban a Településrendezési Eszközök felülvizsgálata-véleményezési anyag hivatkozás alatt, illetve megtekinthető a Városüzemeltetési Osztályon ügyfélfogadási időben 2020. március 23-ig.

 

Partnerségi egyeztetés eredménye.

 

Lőrinci, 2020. február 28.

                                                                                                                 Vig Zoltán

                                                                                                              polgármester

 

A felhívás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39 § (3) bekezdése alapján jelenik meg.


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 18 vendég böngészi
mystat