Címlap Hírek

Ingatlan értékesítési hirdetmény

Lőrinci Város Önkormányzata az 59/2020.(VI.25.) számú határozatával a Lőrinci, Erőmű tér 31. szám alatti ingatlan alábbi helyiségeinek értékesítéséről határozott.

 

  1. A Lőrinci, Erőmű tér 31. szám alatti ingatlan földszintjén található, nem lakás céljára szolgáló, értékesítésre kerülő ingatlanok az alábbiak.

 

  1. 1456/1/A/1hrsz-ú, egyéb helyiség rendezvényterem megnevezésű, területe 481 m2
  2. 1456/1/A/2 hrsz-ú, kereskedelmi egység megnevezésű, területe 278 m2
  3. 1456/1/A/3hrsz-ú, üzlet megnevezésű, területe 28 m2
  4. 1456/1/A/4 hrsz-ú, egyéb helyiség klubhelyiség megnevezésű, területe 40 m2
  5. 1456/1/A/5hrsz-ú, kereskedelmi egység megnevezésű, területe 96 m2
  6. 1456/1/A/6hrsz-ú, lakás megnevezésű, területe 39 m2

 

Fenti ingatlanok együttesen és egyben kerülnek értékesítésre.

Az ingatlanok legalacsonyabb együttes értékesítési ára: bruttó 100 millió Ft.

A vételi ajánlatok benyújtási határideje: meghosszabbításra került 2020. október 31-ig.

 

 

  1. A Lőrinci, Erőmű tér 31. szám alatti ingatlan 1. emeletén található, lakás illetőleg nem lakás céljára szolgáló, értékesítésre kerülő ingatlanok az alábbiak.

 

  1. 1456/1/A/11 hrsz-ú, lakás megnevezésű, területe 31 m2
  2. 1456/1/A/12 hrsz-ú, iroda megnevezésű, területe 60 m2

 

Az 1456/1/A/11 hrsz-ú ingatlan legalacsonyabb értékesítési ára: bruttó 2.200.000.- Ft.

Az 1456/1/A/12 hrsz-ú ingatlan legalacsonyabb értékesítési ára: bruttó 4.900.000.- Ft.

 

A vételi ajánlatok benyújtási határideje: meghosszabbításra került 2020. október 31-ig.

A vételi ajánlatok benyújtásának módja: postai úton

 

A vételi ajánlatokat postai úton, zárt borítékban a Lőrinci Város Önkormányzata (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) címre. A küldeményre a következő közlemény feltüntetése szükséges: „vételi ajánlat, Lőrinci …….. hrsz-ú ingatlanra”.

 

Ugyanazon ingatlan vonatkozásában egynél több érvényes vételi ajánlat esetén versenytárgyalás kerül lefolytatásra, ahol a legelőnyösebb ajánlat nyer.

 

További felvilágosítást az értékesítéssel kapcsolatban személyesen vagy a 37/388-155 (218) számú melléken a Lőrinci Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán Elek Lajos osztályvezető nyújt.

 

                                                                                                 Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Módosult a határidő a kutak engedélyezéséhez

Tisztelt Lőrinci lakosok!

 

Tájékoztatjuk a Lőrinci lakosokat, hogy három évvel kitolódik, 2023 végére módosul az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra Magyarországon. "A Vgtv. [a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény] 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi … törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.” A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik.

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Tájékoztatás gyermekétkeztetési díjak fizetésének változásáról

Tisztelt Szülők!

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az étkezési díjfizetésre kötelezetteket, hogy Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete értelmében 2020. június 01-től:

 

- az általános iskolában étkező gyermekek étkezési térítési díjai:

 

Napi térítési díj (bruttó)

100%

50%

reggeli

200 Ft

100 Ft

ebéd

360 Ft

180 Ft

uzsonna

170 Ft

85 Ft

Összesen:

730 Ft

365 Ft

 

 

 

óvodában étkező gyermekek étkezési térítési díjai:

 

Napi térítési díj (bruttó)

100%

reggeli

180 Ft

ebéd

318 Ft

uzsonna

157 Ft

Összesen:

655 Ft

 

 

 

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2020.(VI.25.) önkormányzati rendeletének (2) pontja értelmében „Az igénybevett étkezésért fizetendő térítési díjat előre, minden hónap 15. napjáig kell a fizetésre kötelezettnek befizetnie az Önkormányzat házipénztárában, illetve átutalással a Lőrinci Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11739078-15729150-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára teljesíthető.”

 

A 2020/2021-es tanév/nevelési év első hónapja, azaz 2020. szeptemberi étkezések térítési díját előre, 2020. augusztus 15-ig kell megfizetni. Amennyiben a szülő előre jelzi a Hivatal felé, hogy a számla kiegyenlítését banki átutalással szeretné rendezni, azt írásban kérheti e-mail cím megadása mellett. A Hivatal e-mailben megküldi a fizetendő számla összegét és a közleményben feltüntetendő számla sorszámát a kérelmező részére. (Az utalással történő kiegyenlítés során a számla az utalás feldolgozását követően kerül postázásra.)

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal 


Tájékoztató a Parlagfű Bejelentő Rendszerről

Tájékoztatjuk a Lőrinci lakosokat, hogy 2013 óta működik a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR), amellyel interneten keresztül bárki megteheti az általa észlelt parlagfüves terület bejelentését. A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el. A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki használhatja, mind a helyi lakosság, mind a társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt. A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról, a https://pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető.

Bejelentés tételéhez előzetesen regisztrálni kell a bejelentő felületen. A bejelentő a regisztrációt követően akár otthoni interneteléréssel, akár mobiltelefonnal a helyszínen is megteheti bejelentését. A belterületi bejelentéseket a PBR az illetékes önkormányzathoz, míg a külterületi bejelentéseket az illetékes megyei kormányhivatal járási földhivatalához küldi meg.

A bejelentésnek mindenképpen tartalmaznia kell legalább egy GPS koordinátát, ezen túl a bejelentés típusa a szennyezett terület mérete és a kultúrnövény mezők kitöltése is kötelező. A bejelentéshez fénykép is csatolható. A feltöltött fényképfelvételt a PBR a bejelentéssel együtt kezeli, és azzal együtt továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak.

A kötelező adatok megadása nélkül a bejelentést a rendszer nem engedi elmenteni. A felhasználó bejelentésenként külön-külön jelezheti, hogy kér-e visszajelzést az adott bejelentésével kapcsolatos eseményekről. Tehát amennyiben a bejelentő igényt tart rá, biztosítottak a feltételek, hogy a megadott elérhetőségén (e-mail-en, sms-ben), tájékoztatást kapjon a bejelentéséről. A PBR oldaláról letölthető egy felhasználói kézikönyv is, mely segítséget nyújt a program helyes használatához.

                                           

forrás:     https://portal.nebih.gov.hu/-/parlagfu-bejelento-rendszer             


        

Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadása

Lőrinci Város Önkormányzata a Lőrinci, Szabadság tér 25. szám alatt (kormányablak és az OTP között) található felújított épületét, mely kétszintes, 249,83 m2-es hasznos alapterületű, és jelenleg üres, hosszú távra bérbe kívánja adni fitnesz, kondíciófejlesztés hasznosítási céllal.

A pályázat beadási határideje: 2021. április 15., a zárt borítékra kérem ráírni a „ fitneszterem ” jeligét.

 

Közösségi Ház (Lőrinci, Szabadság tér 7.)

főbejárattól jobbra lévő helyiség (tervezett funkciója cukrászda) 76.47 m2 főbejárattól balra lévő helyiség 25.23 m2
új épületben lévő helyiség (tervezett funkciója gazdabolt) 119,16 m2 új épület hátuljában lévő helyiség 24,86 m2,
illetve a piac területét bérbeadásra meghirdeti az alábbi díjakért:
• épületen belüli helyiségek esetében 2 305 Ft/hó/m2,
• épületen kívüli piaci standok esetében 1 383 Ft/nap/db,
4 956 Ft/hó/db.
A pályázat beadási határideje: 2021. április 15., a zárt borítékra kérem ráírni a „ közösségi ház " jeligét.

 

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Lőrinci Városi Polgármesteri hivatalban (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) Elek Lajosnál vagy Juhász Enikőnél (37/388-155) hétfőtől – csütörtökig 8 órától – 15 óráig, pénteken 8 órától – 11 óráig.

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 872 vendég böngészi
mystat