Címlap Hírek

Civil szervezeteknek 2017. évben nyújtott önkormányzati támogatások

Önkormányzat felé teljesítendő 2018. évi első félévi fizetési kötelezettségek

A 2018. évi helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettségek első félévi részletét ebben az évben március 19-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését március 19. napja után teljesíti, kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthetnek. Tájékoztatjuk azon adózókat, akiknek fizetési nehézségeik vannak, tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől a fizetéskönnyítés feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek költség általánya 5.000-Ft, amelyet az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség, csak ha az adós a teljes tartozását megfizeti.     

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2018. március 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

Bővebben...

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

 

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2018. (II.15.) számú határozata alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

a.)    működési kiadásaik finanszírozásához,

b.)    a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

c.)    a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

d.)   hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

 

Pályázatot nyújthat be:

 

Lőrinci Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

Bővebben...

Tisztelt Adózók!


E-bevallási nyomtatványok a helyi iparűzési adókötelezettségben

 

Tisztelt Adózók!

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.§-a lehetővé teszi, hogy az önkormányzati adóhatóságok is elektronikusan fogadhassanak ügyeket. A lőrinci hivatalban a legtöbb ügy az adóigazgatásban keletkezik. Első lépésként a vállalkozásokat érintő helyi iparűzési adókötelezettséget érintő bevallási, bejelentkezési és változás-bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésre nyílik lehetőség, amely mind a helyi, mint pedig a településen kívül működő vállalkozásokat kedvezően érinthet.

 

Ezúton tájékoztatjuk a helyi iparűzési adóalanyokat, hogy Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete által, elfogadásra került az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló 17/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete.

 

2017. október 27. napjától a következő adóbevallás/bejelentkezés, változás - bejelentés nyomtatványokat lehet benyújtani elektronikus úton:
· Bejelentkezés, változás – bejelentés
· Helyi Iparűzési Adó Állandó Jellegű Iparűzési Tevékenység esetén
· Helyi Iparűzési Adó Ideiglenes Jellegű Iparűzési Tevékenység esetén
· Bevallás Helyi Iparűzési Adóelőleg Kiegészítéséről Állandó Jellegű Iparűzési


E-bevallási nyomtatványok

 

A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos értékű, ha az iratot az adózó az adóhatóság honlapján (www.lorinci.hu) közzétett számítógépes program segítségével tölti ki és a kinyomtatott iratot aláírva az adóhatósághoz benyújtja, illetőleg elektronikus úton küldi meg az adóhatósághoz.

 

Az elektronikus kapcsolattartásra, így az adóbevallásra, bejelentésre a kormányzati portálon keresztül az ügyfélkapu használatával van lehetőség a vállalkozások számára. A nem természetes személy adóalanyok esetében a szervezet által megjelölt jogi képviselettel rendelkezőnek kell regisztrált ügyfélkapuval bírnia, és ezen, magánszemély ügyfélkapuján keresztül nyílik lehetősége a szervezetnek az elektronikus kapcsolattartásra.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a bevallást, úgy a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. Meghatalmazás nélkül az adóbevallás érvénytelen.

 

Az ügyfélkapu létrehozása az Okmányirodában történik. A regisztráció során a személyes megjelenés, valamint ennek folyamán létrehozott egyedi felhasználónév és jelszó biztosítja, hogy a későbbiekben kizárólag az ügyfél tud eljárási cselekményeket kezdeményezni az ügyfélkapu rendszerén keresztül.

 

Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével töltheti ki és adhatja fel.

Az ANYK futtatásához szükséges rendszerigény:
Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7, vagy Linux, MAC OSX 10.5 operációs rendszer futtatására alkalmas számítógép.

A nyomtatvány kitöltéséhez az alábbi feltételek szükségesek:

1. JAVA futtatókörnyezet legalább 1.6-os verziója (JRE6).
2. ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) keretprogram.
3. Elektronikus nyomtatvány.
4. Regisztráció az ÜGYFÉLKAPU-hoz.

 

1.-2. Az ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) és a hozzá szükséges JAVA keretprogram telepítésének menetét a www.lorinci.hu/gazdalkodasi osztály dokumentumai oldalról töltheti le.

Amennyiben az ÁNYK program sikeresen települt, a letöltött adóbevallásra duplán kattintva, automatikusan elindul a telepítés. Sikeres telepítés esetén a nyomtatvány a C:\Program files\abevjava\nyomtatványok könyvtárba kerül.

4. Segítséget a regisztrációhoz a következőhelyen talál:
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio

 

A szolgáltatással kapcsolatban munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 37/388-155/238 vagy 223-as mellék


Lőrinci Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási osztály

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldellő városunk I.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 20 vendég böngészi
mystat