Címlap Hírek

Építményadó bejelentési kötelezettség pótlása

Tájékoztatjuk a Tisztelet adózókat, hogy a 2021. évi változások esetén az építményeket érintő adatbejelentést határidőben, 2022. január 17-ig lehetett megtenni az önkormányzati adóhatóság felé.

Lőrinciben a helyi adókról szóló törvény ( továbbiakban:Htv.), valamint Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

 

Azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezők számára, akiknek az építményükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt a 2021. évben, arról 2022. január 17-ig kellett adatbejelentést teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Az adózók adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja majd meg a fizetendő építményadót.

 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a helyi rendelet értelmében építményadóban mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.

 

Mentes az adó alól a Htv.-ben foglaltakon túl a magánszemély tulajdonában lévő vállalkozási (üzleti) célt nem szolgáló lakás kiegészítő helyisége, a lakáshoz tartozó pince/melléképület/melléképületrész.

 

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik/amelyek az építményadó alanyának minősülnek és a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni értékű jogukkal terhelt építmény (épület, épületrész) fekvése Lőrinci Város közigazgatási területén található. Az építményadó alanya lehet, aki a naptári év első napján az adóköteles épület tulajdonosa vagy, ha vagyoni értékű jog áll fenn az épületen, a vagyoni értékű jog jogosultja.

 

Gyakorlatban annak kell - többek között - adatbejelentést tennie: aki vásárolt, eladott, örökölt lakást vagy nem lakás célú építményt, ha megváltozott annak vagyoni értékű jogállása, módosult az építmény használata (pl.: üzleti célúvá vált, vagy onnan kikerült), illetve módosult az adóköteles alapterület nagysága.

 

Hasonló a helyzet, ha új építmény esetében a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély véglegessé vált, vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása 2021. évben megtörtént.

 

Az építményadó-kötelezettség kapcsán az ingatlan tulajdonosának azt a személyt vagy szervezetet kell tekinteni, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Ez alól kivétel, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.


 

A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez lehetőség.

 

Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy ha és amennyiben volt változás az Önök tulajdonában lévő építményt érintően, úgy a változás adatbejelentését időközben megtették-e már és ha nem, akkor azt az adóhatóság felszólítása előtt pótolják!

 

 

Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást - használhatják az önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://www.lorinci.hu/hu/adougyek  letölthető „Építményadó adatbejelentési" nyomtatványt is.

                                                                                             Lőrinci Polgármesteri Hivatal


 

 

 

Rendőrségi felhívás


Virágos Magyarország


Felhívás


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 25 vendég böngészi
mystat