Címlap Hírek

Önkormányzat felé teljesítendő második félévi fizetési kötelezettségek

Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy a 2021. évi helyi adók fizetési kötelezettségek második részletét szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését szeptember 15. napja után teljesíti, kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által augusztus hónap során már megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthetnek. Tájékoztatjuk azon adózókat, akiknek fizetési nehézségeik vannak, hogy tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől fizetési kötelezettségének későbbi teljesítésének feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük azokat haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek költségét az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség, csak ha az adós a teljes tartozását megfizeti.     

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó vonatkozásában az egyszázezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2021. szeptember 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adók mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

 

                                                                                       Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Tájékoztató az étkeztetési díjfizetésről

Tisztelt Szülők!

 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a 3/2014. (II.27.) számú önkormányzati Rendelet értelmében a szeptember hónapra igényelt gyermekétkezés fizetésre kötelezettjének az igényelt étkezésért fizetendő térítési díjat augusztus 15-ig az Önkormányzat házipénztárában, illetve átutalással Lőrinci Város Önkormányzata Otp Banknál vezetett 11739078-15729150-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára teljesítheti.  A szülők szeptember hónapra vonatkozó gyermekétkeztetési igényeiket a nevelési-oktatási intézményekben jelezhetik.


   

Közterületi kamerák nyilvántartása

Lőrinci közterületi kamerák listája:

 

 1. Selypi sarok oszlopon 21-es út felé
 2. Selypi sarok oszlopon Petőfibánya felé
 3. Városi Művelődési Ház épületén 56-os szobor felé
 4. Erőmű tér 31-es épületen buszmegálló felé
 5. Erőmű tér 31-es épületen játszótér felé
 6. Lőrinci temető bejáratánál oszlopon főbejárat előtti rész felé
 7. Lőrinci Temető ravatalozó épületén a hátsó bejárat felé
 8. Szabadság tér Közösségi ház épületén zászló tartó oszlopok felé
 9. Szabadság tér Közösségi ház épületén játszótér felé
 10. Szabadság tér Közösségi ház épületén kondipark felé
 11. Szabadság tér Közösségi ház épületén hátsó bejárat felé
 12. Szabadság tér Közösségi ház épületén hátsó parkolók felé
 13. Szabadság tér Közösségi ház épületén belső piac felé
 14. Szabadság tér Közösségi ház Árkád alatt mezőgazdasági bolt felé jobb oldal
 15. Szabadság tér Közösségi ház Árkád alatt mezőgazdasági bolt felé bal oldal
 16. Szabadság tér Közösségi ház Árkád alatt mezőgazdasági bolt felől
 17. Szabadság tér Közösségi ház épületén bejárati ajtó felé
 18. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén Polg. Hiv és OTP felé
 19. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén kereszteződés felé
 20. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén aggregátor felé
 21. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén könyvtár felé
 22. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén hátsó parkoló felé
 23. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén piac felé
 24. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, bejárati ajtó felé
 25. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, buszmegálló felé
 26. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, hátsó parkolótól főtér felé
 27. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, hátsó parkolótól Árpád út felé
 28. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, templom előtti tér felé
 29. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, hivatali garázs felé
 30. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, főtér felé
 31. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, belső udvarra
 32. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, OTP felé
 33. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épülete előtti rész a parkolónál található oszlopról
 34. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal sarkán oszlopon a Zagyva felé
 35. Szabadság tér és Rákóczi utca kereszteződésénél oszlopon, posta felé
 36. Városi Könyvtár épületén a főbejárat előtti rész felé
 37. Városi Könyvtár épületén a padlás feljáró előtti rész felé
 38. Városi Könyvtár épületén, az épület mögötti rész felé
 39. Városi Könyvtár épületén az épület jobb oldala felőli rész felé

K Ö Z L E M É N Y

A Polgármesteri Hivatal a napokban a közösségi médiában a Szabadság téri parkolók felújításával-átépítések vonatkozásában megjelent lakossági álhírekkel kapcsolatban az alábbi közleményt adja ki.

2021. július 1. napján a Polgármesteri Hivatalban a kivitelező cég képviselője és a beruházás műszaki ellenőre bevonásával informális egyeztetés került megtartásra. A kivitelező és a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján az alábbi tények állapíthatók meg. A beruházás építési munkálatai 2021. június 28. napján kezdődtek. 2021. június 30. napján az elvégzett munkák vonatkozásában mérési vizsgálatokat végeztek.

A vizsgálat eredménye alapján az elvégzett munkálatok minden szakmai szabálynak teljes mértékben megfelelnek. Az eddig elvégzett munkálatok mindenben a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szakmai előírások teljes megtartásával folytak-folynak. A beruházással kapcsolatban a közlemény kiadásának időpontjáig semmilyen szakmai mulasztás, hiányosság, hiba nem állapítható meg.

Minden, a közösségi médiában és egyéb fórumokon megjelent és terjesztett fentiekkel ellentétes állítás, híreszelés valótlan és alaptalan.

Lőrinci, 2021. július 1. 

 

 Polgármesteri Hivatal


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 939 vendég böngészi
mystat