Címlap Hírek

Tájékoztatás


Szelektív hulladékgyűjtés 4. negyedév


KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lőrinci lakosokat, hogy a mai napon, 10.00. órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléssel kapcsolatban az alábbi közlemény kerül kiadásra, amely ülés, képviselői indítvány kezdeményezésére került összehívásra, Bera Péter képviselő Úr, Pálinkás Péter alpolgármester Úr és Tari Ottó tanácsnok Úr részéről.

Az Ady Endre utcai illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására vonatkozó képviselői indítvány kapcsán, a Képviselő-testület a Polgármester Úr javaslatára, a döntést elnapolta.

A hiányos képviselői kezdeményezés és tájékoztatás alapján a javasolt hulladékelszállítás kapcsán, számos jogszabályi kérdést szükséges tisztázni, szakmai állásfoglalást kell értelmezni és megvizsgálnia a döntéshozóknak, annak érdekében, hogy a Képviselő-testület későbbiekben törvényes kereteken belül tudjon döntést hozni.

Amint a szükséges információk és hiányzó nyilatkozatok rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatal részére, rendkívüli testületi ülés kerül ismételten megtartásra.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a fentieken túl döntés született a pénzügyi-ügyrendi bizottság részéről, hogy a Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület szeptember havi ülésére dolgozzon ki népességmegtartó támogatásról szóló rendeletet. Amely rendelet értelmében, anyagi támogatásban részesülhetnek a Lőrinciben élő általános iskolás korú gyermekek, valamint megvizsgálásra kerül, a támogatottak körének bővítése az újszülöttek, az óvodás korú, a középiskolai tanulmányokat folytató diákok és a nyugdíjas korosztály.

 

Lőrinci, 2021.augusztus 27.

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Tisztelt Erőműi Lakosok!

     Tájékoztatjuk a Tisztelt Erőműi lakótelepen élő lakosságot, hogy 2021. június 24. napján megtartott Lőrinci Város Önkormányzata összevont Bizottsági ülésének 21. napirendi pontjának tárgyalása során Bera Péter képviselő Úrtól és Petrik Zsolt állampolgártól bejelentés érkezett az Erőműi lakótelepen fennálló közterületi és építési szabálytalanságokról. A Bizottsági jegyzőkönyv és az azt tartalmazó részletes bejelentés www.lorinci.hu oldalon a közérdekű adatok menüpont alatt megtalálható, megismerhető.

    A hivatkozott személyek az alábbi bejelentésüket és panaszaikat adták elő.
Bera Péter képviselő Úr és Petrik Zsolt állampolgár felháborodásukat fejezték ki bejelentéseikben és kifejezetten kérték, hogy a Lőrinci Polgármesteri Hivatal fokozott figyelmet fordítson az Erőműi lakótelepen a helyi közterületi és építési szabályok betartására, azok szankcionálására, büntetésére, valamint a helyi rendelet szerinti közterületfoglalásáért és használatáért minden Erőműi lakos díjfizetési kötelezettségének tegyen eleget.
Petrik Zsolt állampolgár bejelentésében felhívta a Polgármesteri Hivatal figyelmét, hogy az Erőműi lakótelepen az Erőműi lakosok az önkormányzat engedélye nélkül, illegálisan lekerített területeket, kerteket szabálytalan építkezéseket, épületekhez történő hozzáépítéseket hoztak létre. A társasházak mellett engedély nélküli gépjárműtárolók találhatók és parkolóhelyek vannak kialakítva. Az Erőműi lakosok gépjárműveikkel rendszeresen a közterületen található parkosított részekre szabálytalanul behajtanak, parkolnak, ezzel tönkretéve a parkosított részeket.
Petrik Zsolt állampolgár bejelentésében kifejezetten kérelmezte, hogy a Lőrinci Polgármesteri Hivatal és az illetékes hatóságok járjanak el és tegyenek rendet az Erőműi lakótelepen fennálló közterületi és építési szabálytalanságok kapcsán, amelyet az Erőműi lakosok idéztek elő.
    A hivatkozott személyek bejelentéseikben közöltek, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársainak helyszíni bejárása alapján megkérjük a Tisztelt Erőműi lakótelepen élő helyi lakosokat, hogy Lőrinci Város Önkormányzatának közterület rendjére, valamint a helyi építkezésekre vonatkozó szabályokat betartani szíveskedjenek.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Erőműi lakosokat, hogy Lőrinci Város Önkormányzata az Erőműi lakótelep gépjárműparkolási lehetőségének bővítését jelenleg is vizsgálja és amelyet a közel jövőben kíván megvalósítani a helyi lakosok bevonásával.
Felhívjuk a Tisztelt lakók figyelmét, hogy bejelentők szándékával szemben, a Polgármesteri Hivatal elsődleges feladata és szándéka nem a szankciók és büntetések alkalmazása, hanem a helyi szabálytalanságok prevenciója. Ezért megkérjük Tisztelettel az Erőműi lakosokat, hogy mind a közterület használatára, mind pedig a helyi építkezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelő és szükséges engedélyeket szerezzék be, illetve kérelmeiket engedélyeztetni szíveskedjenek! Szükség esetén közterületi és építési szabályokra vonatkozó kérdéseikkel bizalommal keressék a Lőrinci Polgármesteri Hivatal munkatársait.

 

Lőrinci, 2021. augusztus 16.

                                                               Tisztelettel:

                                                                                  Lőrinci Polgármesteri Hivatal

                                                                                      Városüzemeltetési Osztály


Közlemény

A Lőrinci Polgármesteri Hivatal a közelmúltban a közösségi médiában a helyi köztemetővel kapcsolatos jogszabály és a temetési díjak megfizetésével kapcsolatos helyi gyakorlat vonatkozásában megjelent rosszindulatú híresztelésekkel és álhírekkel kapcsolatban az alábbi közleményt adja ki.

A Heves Megyei Kormányhivatal 2021. július 19. napján kelt tájékoztatása szerint Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezésről szóló 25/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletenem jogszabálysértő, így az azon alapuló gyakorlat sem.

Minden, a közösségi médiában és egyéb fórumokon megjelent és terjesztett fentiekkel ellentétes állítás, híreszelés valótlan és alaptalan.

 

Lőrinci, 2021. július 30.

                                                                                                    Polgármesteri Hivatal


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 835 vendég böngészi
mystat