Címlap Hírek

Módosult a határidő a kutak engedélyezéséhez

Tisztelt Lőrinci lakosok!

 

Tájékoztatjuk a Lőrinci lakosokat, hogy három évvel kitolódik, 2023 végére módosul az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra Magyarországon. "A Vgtv. [a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény] 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi … törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.” A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik.

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Tájékoztatás gyermekétkeztetési díjak fizetésének változásáról

Tisztelt Szülők!

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az étkezési díjfizetésre kötelezetteket, hogy Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete értelmében 2020. június 01-től:

 

- az általános iskolában étkező gyermekek étkezési térítési díjai:

 

Napi térítési díj (bruttó)

100%

50%

reggeli

200 Ft

100 Ft

ebéd

360 Ft

180 Ft

uzsonna

170 Ft

85 Ft

Összesen:

730 Ft

365 Ft

 

 

 

óvodában étkező gyermekek étkezési térítési díjai:

 

Napi térítési díj (bruttó)

100%

reggeli

180 Ft

ebéd

318 Ft

uzsonna

157 Ft

Összesen:

655 Ft

 

 

 

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2020.(VI.25.) önkormányzati rendeletének (2) pontja értelmében „Az igénybevett étkezésért fizetendő térítési díjat előre, minden hónap 15. napjáig kell a fizetésre kötelezettnek befizetnie az Önkormányzat házipénztárában, illetve átutalással a Lőrinci Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11739078-15729150-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára teljesíthető.”

 

A 2020/2021-es tanév/nevelési év első hónapja, azaz 2020. szeptemberi étkezések térítési díját előre, 2020. augusztus 15-ig kell megfizetni. Amennyiben a szülő előre jelzi a Hivatal felé, hogy a számla kiegyenlítését banki átutalással szeretné rendezni, azt írásban kérheti e-mail cím megadása mellett. A Hivatal e-mailben megküldi a fizetendő számla összegét és a közleményben feltüntetendő számla sorszámát a kérelmező részére. (Az utalással történő kiegyenlítés során a számla az utalás feldolgozását követően kerül postázásra.)

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal 


Tájékoztató a Parlagfű Bejelentő Rendszerről

Tájékoztatjuk a Lőrinci lakosokat, hogy 2013 óta működik a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR), amellyel interneten keresztül bárki megteheti az általa észlelt parlagfüves terület bejelentését. A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el. A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki használhatja, mind a helyi lakosság, mind a társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt. A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról, a https://pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető.

Bejelentés tételéhez előzetesen regisztrálni kell a bejelentő felületen. A bejelentő a regisztrációt követően akár otthoni interneteléréssel, akár mobiltelefonnal a helyszínen is megteheti bejelentését. A belterületi bejelentéseket a PBR az illetékes önkormányzathoz, míg a külterületi bejelentéseket az illetékes megyei kormányhivatal járási földhivatalához küldi meg.

A bejelentésnek mindenképpen tartalmaznia kell legalább egy GPS koordinátát, ezen túl a bejelentés típusa a szennyezett terület mérete és a kultúrnövény mezők kitöltése is kötelező. A bejelentéshez fénykép is csatolható. A feltöltött fényképfelvételt a PBR a bejelentéssel együtt kezeli, és azzal együtt továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak.

A kötelező adatok megadása nélkül a bejelentést a rendszer nem engedi elmenteni. A felhasználó bejelentésenként külön-külön jelezheti, hogy kér-e visszajelzést az adott bejelentésével kapcsolatos eseményekről. Tehát amennyiben a bejelentő igényt tart rá, biztosítottak a feltételek, hogy a megadott elérhetőségén (e-mail-en, sms-ben), tájékoztatást kapjon a bejelentéséről. A PBR oldaláról letölthető egy felhasználói kézikönyv is, mely segítséget nyújt a program helyes használatához.

                                           

forrás:     https://portal.nebih.gov.hu/-/parlagfu-bejelento-rendszer             


        

Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadása

Lőrinci Város Önkormányzata a Lőrinci, Szabadság tér 25. szám alatt (kormányablak és az OTP között) található felújított épületét, mely kétszintes, 249,83 m2-es hasznos alapterületű, és jelenleg üres, hosszú távra bérbe kívánja adni fitnesz, kondíciófejlesztés hasznosítási céllal.

A pályázat beadási határideje: 2020. augusztus 10., a zárt borítékra kérem ráírni a „fitneszterem” jeligét.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Lőrinci Városi Polgármesteri hivatalban (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) Elek Lajosnál vagy Juhász Enikőnél (37/388-155) hétfőtől – csütörtökig 8 órától – 15 óráig, pénteken 8 órától – 11 óráig.

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Tájékoztatás szelektív és zöldhulladék szállítás rendjéről

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze ki az ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével. A zöldhulladék-gyűjtést csak magánszemélyek vehetik igénybe intézményektől, közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladék nem kerül elszállításra. A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott faág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek. A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot műanyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum egyméteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell előkészíteni. Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére van lehetőség. Nem kerül elszállításra azidőben ki nem helyezett hulladék a veszélyes hulladékkal, háztartási hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert vagy szennyezett zöldhulladék, valamint a nem megfelelően előkészített, biztonságos rakodásra nem alkalmas hulladék.

Zöldhulladék szállítás minden hónap első csütörtökén történik, azaz 2020-ban:

augusztus

6.

szeptember

3.

október

1.

november

5.

 

 

szelektív hulladékgyűjtés

Kérjük, hogy ebbe a zsákba csak a háztartásban keletkező
szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékot rakja:

papírból, ami a zsákba kerülhet:

  • élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai
  • nagyobb kartondobozok összehajtogatva
  • újságpapírok, szórólapok

    Kérjük, ne tegyen bele zsíros, olajos papírt, szalvétát, kéztörlőt, indigót és matricát!

italos kartondoboz, ami a zsákba kerülhet:

  • tejes, gyümölcsleves többrétegű italos kartondoboz tisztán és lapítva

Kérjük, hogy:

  • kizárólag megtelt zsákot helyezzen ki!
  • kizárólag a szelektív hulladékgyűjtő napokon helyezze ki a tele zsákokat!
  • üveget ne tegyen bele, mert könnyen kivághatja a zsákot és balesetet okozhat!
  • a zsákba csak tiszta hulladékot tegyen, mert ez a hasznosítás egyik alapfeltétele!
  • Szelektív hulladék szállítás minden hónap harmadik csütörtökén történik, azaz 2020-ban:

július

16.

augusztus

20.

szeptember

17.

október

15.

november

19.

december

17.

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 18 vendég böngészi
mystat