Címlap Hírek

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10. napján hatályba lépett a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosított Korm. rendelet) módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet.

 

A módosított Korm. rendelet új rendelkezése értelmében a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából - amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Tájékoztatom Önöket, hogy ezen hatósági bizonyítvány kiadását az alábbi módon tudják igényelni:

 

  • A kérelmet elektronikus úton e-papíron, postai úton, illetve személyesen a városüzemeltetési irodán lehet beadni,
  • a kérelemben meg kell jelölni az ingatlan címét, helyrajzi számát és az ingatlanon meglévő, igazolni kívánt önálló lakás rendeltetési egységek számát, az ügyfél telefonos elérhetőségét és papír alapú benyújtás esetén a kézbesítési címet,
  • amennyiben rendelkezésre áll, úgy a kérelemhez mellékelni kell az ingatlan építéshatósági előzményiratait (pl. használatbavételi engedély, építési engedélyezési tervrajz, a helyiségek számát, funkcióját és méreteit ábrázoló alaprajz, vázrajz, stb.).

 

A hatósági bizonyítvány kiállításakor a jegyző az OTÉK 105. §-a szerinti önálló lakás rendeltetési egységek számát igazolja, vagyis az alábbi követelményeknek való megfelelést vizsgálja az egyes lakáscélú önálló rendeltetési egységek vonatkozásában:

 

  • rendelkeznek-e a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárattal;
  • helyiségeik önállóan alkalmasak-e a lakás funkció betöltésére, vagyis rendelkeznek-e konyhával, fürdőszoba/WC helyiséggel, lakószobával, tárolásra alkalmas helyiséggel;
  • lakószobáinak minimális alapterülete kielégíti-e az OTÉK követelményeit, azaz minimum 8m2; a 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie (ebbe és a lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös).

 

A lakáscélú önálló rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítvány az ingatlanon ténylegesen kialakult lakások számát igazolja, az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

 

A hatósági bizonyítvány kizárólag a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából használható fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem alkalmas.

 

Ügyfélfogadási időpontok:                                                     Telefonszámunk:

hétfőn és szerdán: 8-12 óráig, 13-16 óráig                            37/388-155/218-as mellék

péntek: 8-12 óráig                                                                 37/388-155/242-es mellék

 

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem: LETÖLTÉS


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csomagküldő automata felállításáról döntött. Ennek értelmében a Packeta Hungary Kft. által üzemeltetett Z-BOX csomagküldő automata letelepítésre került sor Lőrinciben, a selypi városrészen a sportpálya bejáratával szembeni kavicsos parkolóterületen.

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal

 

 


Önkormányzat felé teljesítendő 2022. második félévi fizetési kötelezettségek

Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy a 2022. évi helyi adók fizetési kötelezettségek második részletét szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését szeptember 15. napja után teljesíti, kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által augusztus hónap során postázásra kerülő fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről. Tájékoztatjuk azon adózókat, akiknek fizetési nehézségeik vannak, hogy tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől fizetési kötelezettségének későbbi teljesítésének feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük azokat haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál.

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Tájékoztató az étkeztetési díjfizetésről

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a 3/2014. (II.27.) számú önkormányzati Rendelet értelmében a szeptember hónapra igényelt gyermekétkezés fizetésre kötelezettjének az igényelt étkezésért fizetendő térítési díjat augusztus 15-ig az Önkormányzat házipénztárában, illetve átutalással Lőrinci Város Önkormányzata Otp Banknál vezetett 11739078-15729150-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára teljesítheti.  A szülők szeptember hónapra vonatkozó gyermekétkeztetési igényeiket a nevelési-oktatási intézményekben jelezhetik. 

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 18 vendég böngészi
mystat