Címlap Hírek

Kötelező a maszkviselés Lőrinciben


Tisztelt Erőműi Lakosok!

Önkormányzatunk dolgozói az Erőműi lakótelepen az eddig felgyülemlett zöldhulladékot összegyűjtik és elszállítják. Ezt a munkát rendszeresen és folyamatosan végzik. Kérjük, hogy az Önkormányzat dolgozói által megtisztított területekre zöld- és egyéb hulladékot a továbbiakban ne helyezzenek el.

A későbbiekben az Önök által összegyűjtött zöldhulladékot (levelek, gallyak) szíveskedjenek műanyag zsákokba gyűjteni, és a december 4-i (szombati) házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés és szállítás napján a hulladéktárolók mellé helyezzék ki. Az így kihelyezett zöldhulladékot a Szelektív Nonprofit Kft. térítésmentesen elszállítja.
Egyéb hulladék (építési törmelék, ruhák, bútor) elszállításáról egyénileg szíveskedjenek gondoskodni, ne helyezzék ki, és ne tárolják közterületen. Veszélyes hulladék kihelyezését a lakóközösség megóvása érdekében kerüljék.
Felhívásunk célja a lakótelep területének, a lakók közvetlen környezetének megóvása, kellemesebbé tétele.

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal

 


KERÉKPÁROZÁS JÁRDÁN

 

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb gyerek, mivel főútvonalon még nem kerékpározhat, így a párhuzamos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebességgel. Lakott területen csak akkor szabad a járdán kerékpározni (legfeljebb 10 km/h-val), ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan (például földút). A hivatalos értelmezés szerint az, hogy az úttesten nagy a járműforgalom vagy tábla tiltja az úttesten a kerékpáros közlekedést, még nem jelenti, hogy szabadna a járdán tekerni.

A KRESZ jó okkal tiltja a járdán való kerékpározást, mivel a járda a gyalogosoké. A gyalogosok mozgása (főleg a gyerekeké és időseké) gyakran kiszámíthatatlan, így veszélyhelyzetek sokasága adódik. Emellett a kapualjakból kihajtó autósok nem számítanak a járdán nagy sebességgel közlekedő biciklisre.  A mellékutcák keresztezése szintén veszélyes a járdáról lehajtva ugyanezen okból. Fontos még megemlíteni azt, hogy kijelölt gyalogos átkelőhelyen – amennyiben nincs kerékpáros átvezetés felfestve – csak kerékpárról leszállva, tolva lehet átkelni.


Új támogatások bevezetése

Lőrinci Város Önkormányzat képviselő-testülete a 22/2021. (IX.30.) rendeletében  az anyagi helyzettől független, nem jövedelem alapú pénzbeli támogatás alábbi formáiról rendelkezett:

1. gyermekszületési támogatás

2. óvodáztatási, tanévkezdési (általános és középiskolás) támogatás

3. időskorúak támogatása.

 

A rendelet szerint támogatásban részesíthető az a magyar állampolgárságú kérelmező, aki

a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább két éve Lőrinciben állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) életvitelszerűen Lőrinciben az állandó lakóhelyén él,

c) a támogatás formájától függően a kérelmet benyújtotta és a kérem típusához kötött dokumentumot csatolta.

Nem jogosulttámogatásra a kérelmező, aki

a) a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt jelentenek,

b) az önkormányzat felé fennálló bármilyen tartozással rendelkezik.

 

Gyermekszületési támogatás:

A kérelmet a tárgy évben (2021) született gyermekek esetében lehet benyújtani.

A támogatás iránti kérelmet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell a gyermek, (ikrek esetén) gyermekek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát, illetve a szülő lakcímkártyájának a másolatát.

A támogatás összege egyszeri: 10.000 Ft

 

Óvodáztatási, iskolakezdési (általános és középiskolás) támogatás

A kérelmet az óvodai, általános iskolai és középiskolai nevelésben részt vevő gyermekek estében nyújthatják be. A kérelmek és a csatolandó dokumentumok benyújtásának határideje: 2021. november 15. A benyújtási határidő jogvesztő.

 

A támogatás iránti kérelmet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez iskolalátogatási igazolást/, óvodalátogatási igazolást kell benyújtani, valamint a gyermek lakcímkártyájának másolatát, illetve a szülő lakcímkártyájának a másolatát.

 

A támogatás összege gyermekenként egyszeri: 10.000 Ft.

Időskorúak támogatása

A kérelem benyújtása időpontjában a 70. életévüket betöltött időskorúak igényelhetik.

A kérelem legkésőbb 2021. november 15. napjáig adható be, a benyújtási határidő jogvesztő.

A támogatás iránti kérelmet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

A támogatás összege kérelmezőnként egyszeri: 10.000 Ft.

 

A kérelmeket Lőrinci Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályára kell benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton.

A támogatási formákhoz kapcsolódó kérelmek a mellékelt linkeken elérhetőek.

 

Renedelet az anyagi helyzettől független nem jövedelem alapú támogatásokról

 

Kérelem a születési támogatás megállapítására

 

Kérelem az óvodás, az általános iskolai, középiskolai gyermekek támogatására

 

Kérelem az időskorúak támogatására

 


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 934 vendég böngészi
mystat