Címlap Hírek

Gyermekmentő inkubátort helyezett működésbe a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet

A 2013-as év a hatvani kórház életében jelentős változásokat hozott. A folyamatos kórházfejlesztés mellett azonban nem feledkeznek meg azokról, akik életük egy olyan szakaszában hozzák világra gyermeküket, melyet inkább a krízis jellemez. Ezért született meg az a kezdeményezés, hogy egy csecsemőmentő inkubátort állítsanak készenlétbe.
Az inkubátor Hatvanban, az Albert Schweitzer Kórház Balassi Bálint utcai bejárata felől, a kerítésén kívülről, jól megközelíthető, mégis intimitást biztosító helyen található. Itt egy faházat építettek, melynek külső végében található a 24 órán keresztül fűtött inkubátor. Mellette van egy csengő, mely a kórház portáján, és a gyermekosztályon is riaszt, illetve az inkubátort állandó, 24 órás kamera figyeli. Fontos, hogy a kamera csak az inkubátort rögzíti, azt, aki behelyezi a gyermeket, a rendszer „nem látja”. Ezzel a módszerrel a személyiségi jogok védelmét szeretnék maximálisan biztosítani.
„A házasságról, a családról és a gyámhatóságról" szóló 1952. évi IV. törvény 48§ (3) c) pontja szerint a gyermek örökbefogadásának engedélyezéséhez nincs szükség annak a szülőnek a hozzájárulására, aki gyermekét az erre kijelölt helyen helyezi el, annak érdekében, hogy más nevelje fel - feltéve, hogy bizonyos határidőn (6 hét) belül a gyermekért nem jelentkezik. Az anya "ráutaló magatartásával" járul hozzá az örökbe adáshoz.

 

Tisztelt térítési díjfizetésre kötelezettek, kedves szülők!

Lőrinci Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a gyermekétkeztetés után térítési díjfizetésre kötelezett szülőket a szeptember 01. napjától megváltozott térítési díjakról és azok fizetési feltételeiről.
Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2013. (VIII.30.) rendeletével szeptember 1-ei hatállyal módosította az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról és élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 20/2004. (IV.01) rendeletét. A módosítás értelmében szeptember 1-ei hatállyal 10%-kal növekednek az egyes étkezési térítési díjak. A Képviselő-testület további döntése értelmében a többlet térítési díj fizetési kötelezettséget december 31-ig Lőrinci Város Önkormányzata átvállalja a díjfizetésre kötelezett szülőktől. Az előzőek értelmében tehát a térítési díjfizetésre kötelezetteket tárgyévben nem terheli díjfizetési többlet.

A díjemelést követően a térítési díjak az alábbi módon változnak,
Összes nettó költség

a./ Középiskola:

reggeli 166 Ft/nap
ebéd 296 Ft/nap

vacsora 220 Ft/nap

 

b./ Általános Iskola menza

(ebéd) 287 Ft/nap
napközi (3x) 467 Ft/nap

 

c./ Óvoda 3x étkezés 440 Ft/nap


d) Bölcsőde

4x étkezés 433 Ft/nap
1x étkezés (ebéd) 231- Ft/nap

 

A felhívjuk a fizetésre kötelezettek figyelmét, hogy az étkezési térítési díj változatlan módon az intézményekben, valamint a Polgármesteri Hivatal pénztárában pénztári órákban (hétfő 08 ótától-10 óráig, szerda 13 órától-15 óráig és péntek 08 órátol-10 óráig) ugyancsak befizethető. Azon díjfizetésre kötelezettek, akik nem tesznek eleget fizetési kötelezettségeiknek azokkal szemben haladéktalanul fizetési meghagyásos eljárás, valamint végrehajtási eljárás megindítására kerül sor.


Lőrinci Város Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási osztály

Adófizetési határidő

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő II. félévi helyi adók, mint építményadó, telekadó, gépjárműadó, és iparűzési adófizetési kötelezettségek határideje 2013. szeptember 15. Az idei évben a határidő munkaszüneti napra esik ezért a fizetési határidő szeptember 16-a. A határidőt követő késedelmes befizetések után az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel. Amennyiben az adózónak fizetési nehézsége van, úgy tájékoztatást kérhet az adóhatóság ügyintézőitől fizetési kötelezettségének későbbi teljesítésének feltételeiről, lehetőségeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, illetve  2012. évi, vagy korábbi évekre vonatkozóan bevallási kötelezettségeiket elmulasztották megtenni, kérjük haladéktalanul teljesítsék. Az egyes adókötelezettségek elmulasztásáért a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a végrehajtási eljárás során megindított végrehajtási cselekményt, pl. inkasszó, munkabér letiltás, gépjárműforgalomból való kivonás stb., az adóhatóság nem vonhatja vissza, kizárólag ha az adózó valamennyi tartozását megfizette. Az elindított végrehajtási cselekmények után érkező méltányossági kérelmeknek kizárólag a későbbi cselekményekre van, vagy lehet hatásuk. 

 

Az adózók befizetési és bevallási kötelezettségeikről Lőrinci város honlapján www.lorinci.hu–n, vagy a Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak.

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 27 vendég böngészi
mystat