Címlap Hírek

Tisztelt Erőműi Lakosok!

     Tájékoztatjuk a Tisztelt Erőműi lakótelepen élő lakosságot, hogy 2021. június 24. napján megtartott Lőrinci Város Önkormányzata összevont Bizottsági ülésének 21. napirendi pontjának tárgyalása során Bera Péter képviselő Úrtól és Petrik Zsolt állampolgártól bejelentés érkezett az Erőműi lakótelepen fennálló közterületi és építési szabálytalanságokról. A Bizottsági jegyzőkönyv és az azt tartalmazó részletes bejelentés www.lorinci.hu oldalon a közérdekű adatok menüpont alatt megtalálható, megismerhető.

    A hivatkozott személyek az alábbi bejelentésüket és panaszaikat adták elő.
Bera Péter képviselő Úr és Petrik Zsolt állampolgár felháborodásukat fejezték ki bejelentéseikben és kifejezetten kérték, hogy a Lőrinci Polgármesteri Hivatal fokozott figyelmet fordítson az Erőműi lakótelepen a helyi közterületi és építési szabályok betartására, azok szankcionálására, büntetésére, valamint a helyi rendelet szerinti közterületfoglalásáért és használatáért minden Erőműi lakos díjfizetési kötelezettségének tegyen eleget.
Petrik Zsolt állampolgár bejelentésében felhívta a Polgármesteri Hivatal figyelmét, hogy az Erőműi lakótelepen az Erőműi lakosok az önkormányzat engedélye nélkül, illegálisan lekerített területeket, kerteket szabálytalan építkezéseket, épületekhez történő hozzáépítéseket hoztak létre. A társasházak mellett engedély nélküli gépjárműtárolók találhatók és parkolóhelyek vannak kialakítva. Az Erőműi lakosok gépjárműveikkel rendszeresen a közterületen található parkosított részekre szabálytalanul behajtanak, parkolnak, ezzel tönkretéve a parkosított részeket.
Petrik Zsolt állampolgár bejelentésében kifejezetten kérelmezte, hogy a Lőrinci Polgármesteri Hivatal és az illetékes hatóságok járjanak el és tegyenek rendet az Erőműi lakótelepen fennálló közterületi és építési szabálytalanságok kapcsán, amelyet az Erőműi lakosok idéztek elő.
    A hivatkozott személyek bejelentéseikben közöltek, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársainak helyszíni bejárása alapján megkérjük a Tisztelt Erőműi lakótelepen élő helyi lakosokat, hogy Lőrinci Város Önkormányzatának közterület rendjére, valamint a helyi építkezésekre vonatkozó szabályokat betartani szíveskedjenek.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Erőműi lakosokat, hogy Lőrinci Város Önkormányzata az Erőműi lakótelep gépjárműparkolási lehetőségének bővítését jelenleg is vizsgálja és amelyet a közel jövőben kíván megvalósítani a helyi lakosok bevonásával.
Felhívjuk a Tisztelt lakók figyelmét, hogy bejelentők szándékával szemben, a Polgármesteri Hivatal elsődleges feladata és szándéka nem a szankciók és büntetések alkalmazása, hanem a helyi szabálytalanságok prevenciója. Ezért megkérjük Tisztelettel az Erőműi lakosokat, hogy mind a közterület használatára, mind pedig a helyi építkezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelő és szükséges engedélyeket szerezzék be, illetve kérelmeiket engedélyeztetni szíveskedjenek! Szükség esetén közterületi és építési szabályokra vonatkozó kérdéseikkel bizalommal keressék a Lőrinci Polgármesteri Hivatal munkatársait.

 

Lőrinci, 2021. augusztus 16.

                                                               Tisztelettel:

                                                                                  Lőrinci Polgármesteri Hivatal

                                                                                      Városüzemeltetési Osztály


Közlemény

A Lőrinci Polgármesteri Hivatal a közelmúltban a közösségi médiában a helyi köztemetővel kapcsolatos jogszabály és a temetési díjak megfizetésével kapcsolatos helyi gyakorlat vonatkozásában megjelent rosszindulatú híresztelésekkel és álhírekkel kapcsolatban az alábbi közleményt adja ki.

A Heves Megyei Kormányhivatal 2021. július 19. napján kelt tájékoztatása szerint Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezésről szóló 25/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletenem jogszabálysértő, így az azon alapuló gyakorlat sem.

Minden, a közösségi médiában és egyéb fórumokon megjelent és terjesztett fentiekkel ellentétes állítás, híreszelés valótlan és alaptalan.

 

Lőrinci, 2021. július 30.

                                                                                                    Polgármesteri Hivatal


Önkormányzat felé teljesítendő második félévi fizetési kötelezettségek

Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy a 2021. évi helyi adók fizetési kötelezettségek második részletét szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését szeptember 15. napja után teljesíti, kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által augusztus hónap során már megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthetnek. Tájékoztatjuk azon adózókat, akiknek fizetési nehézségeik vannak, hogy tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől fizetési kötelezettségének későbbi teljesítésének feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük azokat haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek költségét az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség, csak ha az adós a teljes tartozását megfizeti.     

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó vonatkozásában az egyszázezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2021. szeptember 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adók mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

 

                                                                                       Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Tájékoztató az étkeztetési díjfizetésről

Tisztelt Szülők!

 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a 3/2014. (II.27.) számú önkormányzati Rendelet értelmében a szeptember hónapra igényelt gyermekétkezés fizetésre kötelezettjének az igényelt étkezésért fizetendő térítési díjat augusztus 15-ig az Önkormányzat házipénztárában, illetve átutalással Lőrinci Város Önkormányzata Otp Banknál vezetett 11739078-15729150-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára teljesítheti.  A szülők szeptember hónapra vonatkozó gyermekétkeztetési igényeiket a nevelési-oktatási intézményekben jelezhetik.


   

Közterületi kamerák nyilvántartása

Lőrinci közterületi kamerák listája:

 

 1. Selypi sarok oszlopon 21-es út felé
 2. Selypi sarok oszlopon Petőfibánya felé
 3. Városi Művelődési Ház épületén 56-os szobor felé
 4. Erőmű tér 31-es épületen buszmegálló felé
 5. Erőmű tér 31-es épületen játszótér felé
 6. Lőrinci temető bejáratánál oszlopon főbejárat előtti rész felé
 7. Lőrinci Temető ravatalozó épületén a hátsó bejárat felé
 8. Szabadság tér Közösségi ház épületén zászló tartó oszlopok felé
 9. Szabadság tér Közösségi ház épületén játszótér felé
 10. Szabadság tér Közösségi ház épületén kondipark felé
 11. Szabadság tér Közösségi ház épületén hátsó bejárat felé
 12. Szabadság tér Közösségi ház épületén hátsó parkolók felé
 13. Szabadság tér Közösségi ház épületén belső piac felé
 14. Szabadság tér Közösségi ház Árkád alatt mezőgazdasági bolt felé jobb oldal
 15. Szabadság tér Közösségi ház Árkád alatt mezőgazdasági bolt felé bal oldal
 16. Szabadság tér Közösségi ház Árkád alatt mezőgazdasági bolt felől
 17. Szabadság tér Közösségi ház épületén bejárati ajtó felé
 18. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén Polg. Hiv és OTP felé
 19. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén kereszteződés felé
 20. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén aggregátor felé
 21. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén könyvtár felé
 22. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén hátsó parkoló felé
 23. Szabadság tér Közösségi ház, mezőgazdasági bolt épületén piac felé
 24. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, bejárati ajtó felé
 25. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, buszmegálló felé
 26. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, hátsó parkolótól főtér felé
 27. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, hátsó parkolótól Árpád út felé
 28. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, templom előtti tér felé
 29. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, hivatali garázs felé
 30. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, főtér felé
 31. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, belső udvarra
 32. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épületén, OTP felé
 33. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal épülete előtti rész a parkolónál található oszlopról
 34. Szabadság tér Polgármesteri Hivatal sarkán oszlopon a Zagyva felé
 35. Szabadság tér és Rákóczi utca kereszteződésénél oszlopon, posta felé
 36. Városi Könyvtár épületén a főbejárat előtti rész felé
 37. Városi Könyvtár épületén a padlás feljáró előtti rész felé
 38. Városi Könyvtár épületén, az épület mögötti rész felé
 39. Városi Könyvtár épületén az épület jobb oldala felőli rész felé

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 13 vendég böngészi
mystat