Címlap Hírek

Nevelőszülő kerestetik!

A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózata várja leendő nevelőszülők jelentkezését.

HA Ön elmúlt 24 éves, büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár, legalább 8 osztályos általános iskolai végzettséggel rendelkezik, kiskorú gyermekeinek száma 3-nál nem több, és úgy érzi, hogy saját otthonában szívesen vállalná családjuktól ideiglenesen vagy átmeneti időre kikerült gyermekek gondozását-nevelését, kérjük, jelentkezzen.

 

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ

3300, Eger, Dobó tér 6/a.

Igazgató: Dr. Jungné Richter Judit

T.: 06/36/427-544

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adóhátralék végrehajtás

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő II. félévi adók, mint építményadó, telekadó, iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettségek határideje 2013. szeptember 16-a volt. A határidőt követő késedelmes befizetések után az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel. Azok az adózók, akik a tárgyévi és korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, illetve az idei és korábbi évekre vonatkozó egyes adóbevallási kötelezettségeiket elmulasztották megtenni, határidő kitűzése mellett az elmulasztott kötelezettségeikről felhívást kaptak, amelynek határideje ugyancsak lejárt. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek intézkedési költsége végrehajtási cselekményenként 5.000-Ft, amelyet az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. Felhívjuk az adósok figyelmét, hogy amennyiben az adóhatóság egyidejűleg, párhuzamosan több végrehajtási cselekményt kezdeményez pl. gépjárműfoglalást és forgalomból való kivonást is, úgy a már említett intézkedésenként kell az adósnak a végrehajtás költségeket viselnie. A végrehajtási költség viselése akkor is terheli az adóst, ha az intézkedéssel egyidejűleg fizette meg tartozását és azt azonnal nem igazolja. A végrehajtási költséget az adóhatóság nem törölheti, vagy nem mérsékelheti csak, ha az adózó megélhetését ellehetetleníti. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség csak, ha az adós a teljes tartozását megfizeti.      

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2013. szeptember 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

 

Egyben tájékoztatjuk azon adózókat, akik elmulasztott bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettségeik miatt mulasztási bírsággal lettek sújtva, hogy az adóhatóság a kiszabott mulasztási bírságot a törvény erejénél fogva mindaddig duplázza, amíg az adózó elmulasztott kötelezettségét nem teljesíti. Az így kiszabott mulasztási bírságokat a fentiekben hivatkozottak értelmében az adóhatóság nem törölheti, vagy mérsékelheti. Az elmulasztott bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettség miatt magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható kötelezettségenként.

 

                                                                            Lőrinci Város Polgármesteri Hivatal

                                                                                        Gazdálkodási osztály

Gyermekmentő inkubátort helyezett működésbe a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet

A 2013-as év a hatvani kórház életében jelentős változásokat hozott. A folyamatos kórházfejlesztés mellett azonban nem feledkeznek meg azokról, akik életük egy olyan szakaszában hozzák világra gyermeküket, melyet inkább a krízis jellemez. Ezért született meg az a kezdeményezés, hogy egy csecsemőmentő inkubátort állítsanak készenlétbe.
Az inkubátor Hatvanban, az Albert Schweitzer Kórház Balassi Bálint utcai bejárata felől, a kerítésén kívülről, jól megközelíthető, mégis intimitást biztosító helyen található. Itt egy faházat építettek, melynek külső végében található a 24 órán keresztül fűtött inkubátor. Mellette van egy csengő, mely a kórház portáján, és a gyermekosztályon is riaszt, illetve az inkubátort állandó, 24 órás kamera figyeli. Fontos, hogy a kamera csak az inkubátort rögzíti, azt, aki behelyezi a gyermeket, a rendszer „nem látja”. Ezzel a módszerrel a személyiségi jogok védelmét szeretnék maximálisan biztosítani.
„A házasságról, a családról és a gyámhatóságról" szóló 1952. évi IV. törvény 48§ (3) c) pontja szerint a gyermek örökbefogadásának engedélyezéséhez nincs szükség annak a szülőnek a hozzájárulására, aki gyermekét az erre kijelölt helyen helyezi el, annak érdekében, hogy más nevelje fel - feltéve, hogy bizonyos határidőn (6 hét) belül a gyermekért nem jelentkezik. Az anya "ráutaló magatartásával" járul hozzá az örökbe adáshoz.

 

Tisztelt térítési díjfizetésre kötelezettek, kedves szülők!

Lőrinci Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a gyermekétkeztetés után térítési díjfizetésre kötelezett szülőket a szeptember 01. napjától megváltozott térítési díjakról és azok fizetési feltételeiről.
Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2013. (VIII.30.) rendeletével szeptember 1-ei hatállyal módosította az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról és élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 20/2004. (IV.01) rendeletét. A módosítás értelmében szeptember 1-ei hatállyal 10%-kal növekednek az egyes étkezési térítési díjak. A Képviselő-testület további döntése értelmében a többlet térítési díj fizetési kötelezettséget december 31-ig Lőrinci Város Önkormányzata átvállalja a díjfizetésre kötelezett szülőktől. Az előzőek értelmében tehát a térítési díjfizetésre kötelezetteket tárgyévben nem terheli díjfizetési többlet.

A díjemelést követően a térítési díjak az alábbi módon változnak,
Összes nettó költség

a./ Középiskola:

reggeli 166 Ft/nap
ebéd 296 Ft/nap

vacsora 220 Ft/nap

 

b./ Általános Iskola menza

(ebéd) 287 Ft/nap
napközi (3x) 467 Ft/nap

 

c./ Óvoda 3x étkezés 440 Ft/nap


d) Bölcsőde

4x étkezés 433 Ft/nap
1x étkezés (ebéd) 231- Ft/nap

 

A felhívjuk a fizetésre kötelezettek figyelmét, hogy az étkezési térítési díj változatlan módon az intézményekben, valamint a Polgármesteri Hivatal pénztárában pénztári órákban (hétfő 08 ótától-10 óráig, szerda 13 órától-15 óráig és péntek 08 órátol-10 óráig) ugyancsak befizethető. Azon díjfizetésre kötelezettek, akik nem tesznek eleget fizetési kötelezettségeiknek azokkal szemben haladéktalanul fizetési meghagyásos eljárás, valamint végrehajtási eljárás megindítására kerül sor.


Lőrinci Város Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási osztály

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 967 vendég böngészi
mystat