Címlap Hírek

Értesítés

Lakossági bejelentés érkezett a Lőrinci Polgármesteri Hivatalhoz arról, hogy a Bem utcában az „artézi kút”-ról ismeretlenek leszereltek egy műanyag csövet. Az a hír is terjed a lakosság körében, hogy a kút vize arzént tartalmaz.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a kútból kifolyó víz minősége nem változott. A leszerelt cső pótlása, illetve javítása folyamatban van.
Szíves megértésüket és türelmüket kérjük.

Önkormányzat felé teljesítendő első félévi fizetési kötelezettségek

A helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettségek első félévi részletét március 17-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését március 17. napja után teljesíti , kérem igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthetnek. Tájékoztatjuk azon adózókat, hogy amennyiben az adózónak fizetési nehézsége van, úgy tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől fizetési kötelezettségének későbbi teljesítésének feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál.

Bővebben...

Tisztelt Lőrinci Lakosság!

2014. február 1-től a Hatvan És Térsége Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú kft. látja el Lőrinciben a háztartási hulladék gyűjtését és elszállítását. A hatályos jogszabályok értelmében a lakosságnak nem kötelező az új közszolgáltatóval írásban szerződést kötni, a szerződés a szolgáltatás igénybevételével köttetik meg.

Az új közszolgáltató továbbra is a korábban megszokott napokon, hetente egyszer (Lőrinci -Erőmű Kisvárosias övezetében hetente kétszer) járja lőrinci utcáit és gyűjti be a szemetet, azonban szeretném felhívni a lakosság figyelmét a következőkre:

Lőrinci Város Önkormányzatának új Hulladékgazdálkodási rendelete alapján az új közszolgáltatónak is biztosítania kell a 60 literes űrtartalmú gyűjtőedényt (a 120 literes és az 1100 literes konténer mellett), amelyet azonban csak az 1-2 fős háztartások vehetnek igénybe. a 60 literes gyűjtőedény negyedéves díja 3125,-Ft. a 60 literes gyűjtőedény megvásárlása az ingatlanhasználót terheli.

A gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, folyékony-, mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, ürüléket tilos elhelyezni. Amennyiben a hulladék elszállításakor a közszolgáltató munkatársai azt tapasztalják, hogy a hulladékgyűjtő edény teteje nem zárható le, ugyanis túltöltött, nem köteles elszállítani a szemetet. A közszolgáltatónál vásárolható zsák a plusz szemét gyűjtésére, ennek az ára 410 ft/db.

Lehetőség van a közszolgáltatás szüneteltetésére is, amennyiben az adott ingatlanban folyamatosan, legalább 90 napig senki nem tartózkodik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, mellékelve a közüzemi szolgáltatók alapszolgáltatási díjához közel eső, elmúlt 3 havi számlákat.

A közszolgáltatás igénybevétele kötelező (kivételt ez alól a gazdasági társaságok képeznek, akik maguk gondoskodnak a hulladék elszállíttatásáról). A közszolgáltatás díját továbbra is díjbeszedő fogja beszedni, de az ingatlanhasználó és a közszolgáltató más fizetési módban is megállapodhat (banki átutalás, csekk stb.).

A hulladék közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kifizetni. Amennyiben a díj 45 napon belül nem kerül megfizetésre, úgy a közszolgáltató átadja a tartozást a nemzeti adó- és vámhivatal részére, amely az összeget pl. munkabérből történő levonás útján hajtja be.

Az új közszolgáltató a lakosság részére a közösségi házban (lőrinci, szabadság tér 7.) az alábbi időpontokban ügyfélszolgálatot tart, ahol a lakosok kéréseiket, észrevételeiket, számlázási panaszaikat adhatják elő:

Szabó Sándor
Lőrinci
Szabadság tér 7.
Kedd
14,00-18,00 óra
január  ,február 4, március 4, április 1, május 6, június 3
július 1, augusztus 5, szeptember 2, október 7, november 4, december 2

Ügyfélszolgálat Hatvanban, 37/342-622 telefonszámon érhető el.

 


2014. január. 30.                                                       Lőrinci Polgármesteri Hivatal

                                                                                                       aljegyző   

Kéményseprőipari közszolgáltatás

A településen a Kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2014. január hó 07 napjától - 2014. május hó 30 napjáig végzi a HM TŰZKÉV Heves Megyei Tüzeléstechnikai és Kéményseprő Vállalkozó Kft.

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 837 vendég böngészi
mystat