Címlap Hírek

Tájékoztató a házi párlatfőzés bejelentési szabályairól

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől módosításra kerül.

A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetben változik.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (Lőrinci, Szabadság tér 26.)

A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-éig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

A bejelentésről, az adóbevallásról, illetve az adóhatósági igazolásról szóló nyomtatványok a www.lorinci.hu honlapról letölthetőek.

Polgármesteri Hivatal
jegyző


Megtisztul a város a korábbi cementgyár azbesztjétől a Kormány döntése alapján

A Magyar Közlöny december 19-i számában megjelent a Kormány határozata a volt cementgyár területének azbesztmentesítéséről.
Az ügyben a mai napon (december 22.) délután várható sajtótájékoztató, ahol felszólal Víg Zoltán polgármester és Szabó Zsolt, a terület országgyűlési képviselője.

 

1803/2014 (XII.19.) Korm. határozat
1. A Kormány felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Zagyvaszántó-Lőrinci-Selyp-Petőfibánya-Hatvan
térségében az azbeszttartalmú építési hulladék miatt kialakult, ártalmas hatásokkal járó környezeti-egészségügyi
helyzet megszüntetése céljából intézkedjen közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében a következő feladatok
tekintetében:
a) a területen található hulladékok mozgatása, rakodása és elszállítása, ártalmatlanítása, az azbeszttartalmú
hulladékkal keveredett föld kitermelése,
b) a helyszínen a hulladékok átmeneti monodepóniába történő rendezése,
c) a helyszínen a hulladékok átmeneti monodepóniába történő rendezését követően a monodepónia
takarófóliával történő takarása, az elszállítást követően a tárgyi terület azbesztmentesítése (a felületek
porszívózása, mosása), kitelepített laborral helyszíni előkészületektől kezdve az utómunkálatokig mérések
végzése (levegőminőség vizsgálata, zárómintázás a hulladékok, hulladékkal szennyezett föld elszállítását
követően),
d) utógondozás, amely az utómunkálatok befejezését követően magában foglalja a monitoringrendszer
üzemeltetését (levegőminőség vizsgálat, csurgalékvíz vizsgálat),
e) egyéb, járulékos feladatok (a tárgyi terület folyamatos őrzése-védelme, hulladéklerakási járulék, műszaki
ellenőr stb.).

 

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: a 2. pontban foglaltak teljesülését követően azonnal

 

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt feladatok finanszírozása érdekében
intézkedjen 1293,3 millió forint biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. év folyamán a felmerülés ütemében
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes


Sajtóközlemény

Az Egri Törvényszék 2014. október 15-én kelt, a Lőrinci Város Kft-vel szemben fogyasztóvédelmi közérdekű igény érvényesítése iránt kezdeményezett peres eljárásban született ítéletet, melyben a bíróság a társaságot elmarasztalta, a marasztaló ítélet kapcsán a fogyasztói tájékoztatás nem megfelelő volta került megállapításra.


Lőrinci Város Önkormányzata, mint a Lőrinci Város Kft tulajdonosa ezt - és nem az önkormányzatra, illetve a polgármesteri hivatalra vonatkozó marasztaló döntést - tudomásul veszi.
Lőrinci Város Önkormányzatának képviselő testülete a 2013. március 28-i ülésén az fogyasztóvédelmi hatóság kérésének eleget téve azonnal módosította a hulladékgazdálkodási rendeletét, amelyben lehetőséget teremtett a 120 literes kuka mellett a 60 literes kuka igénylésére is. Ezzel az önkormányzat teljesítette jogszabályi kötelezettségét.


A 60 literes gyűjtőedény iránti igényt a hulladékszállítási közszolgáltatást elvégző cégnek, a Lőrinci Város Kft-nek kellett bejelenteni. Az ügyészség kifogásolta, hogy a Lőrinci Város Kft. nem tájékoztatta megfelelő alapossággal a lakosságot a 60 literes gyűjtőedény ürítésének díjáról és az igénybevétel lehetőségéről.


A Lőrinci Város Kft, és az önkormányzat közötti kapcsolattartásért, felügyeletért, az akkori képviselő-testület tagja, Jánosi László tanácsnok volt a felelős a jogsértéses időszak alatt. Politikai felelősség terheli őt atekintetben, hogy a feladatköréből adódóan nem szerzett érvényt az önkormányzat érdekének és nem kísérte figyelemmel a Kft működését, hogy a lakosság megfelelően legyen tájékoztatva a 60 literes gyűjtőedény ürítésének díjáról, illetve a fent említett rendelet-módosításnak megfelelően intézkedjen a Kft. ügyvezetője.
 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletek nyilvánosak, azok elfogadásuk előtt a www.lorinci.hu oldalon megtalálhatóak, továbbá kifüggesztésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, így a rendelet nyilvánossága biztosítva volt az önkormányzat részéről.

 

Lőrinci Város Önkormányzata


Fűts okosan!

Hirdetmény

2014.11.24-től ismét várja a Lőrinci és környéke futball szerető lakosait a Lőrinci fedett műfüves sportpálya. Helyszín a Lőrinci Sporttelep, a hét minden napján várjuk a sportolni vágyókat.

Bérleti díj: 3000 Ft / óra. Fizetés módja: készpénzben a helyszínen a pálya használat előtt, illetve szerződés alapján utalással. Érdeklődni Kerepesi Ferencnél a 20/9-845-527 számon.


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 889 vendég böngészi
mystat