Címlap Hírek

Tájékoztató

I.számú Felnőtt Háziorvosi Körzet
NEAK által finanszírozott rendelés,
érvényes szakmai felelősségbiztosítással és
működési engedéllyel

 

2018. 06. 01-től rendel:

Dr. Fekete Valéria Erzsébet
Főorvos

Háziorvos, tüdőgyógyász szakorvos

Hétfő: 08-12 óráig
Kedd: 08-12 óráig
Szerda: ½ 8- ½ 10 óráig
Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek: ½ 8- ½ 10 óráig

Kérjük kedves betegeinket a rendelési idő kezdetekor szíveskedjenek megjelenni!

A rendelési idő utolsó fél órájában előjegyzett betegeket fogadunk!

Hétköznap sürgős esetben hívható: 06-70/3849582

Hétköznap 17 órától, pénteken 12 órától, valamint hétvégén a hatvani orvosi ügyelet vehető igénybe!

Tel.: 06-70/3703104 , vagy: 104


Civil szervezeteknek 2017. évben nyújtott önkormányzati támogatások

Önkormányzat felé teljesítendő 2018. évi első félévi fizetési kötelezettségek

A 2018. évi helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettségek első félévi részletét ebben az évben március 19-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését március 19. napja után teljesíti, kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthetnek. Tájékoztatjuk azon adózókat, akiknek fizetési nehézségeik vannak, tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől a fizetéskönnyítés feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek költség általánya 5.000-Ft, amelyet az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség, csak ha az adós a teljes tartozását megfizeti.     

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2018. március 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

Bővebben...

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

 

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2018. (II.15.) számú határozata alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

a.)    működési kiadásaik finanszírozásához,

b.)    a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

c.)    a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

d.)   hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

 

Pályázatot nyújthat be:

 

Lőrinci Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

Bővebben...

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldellő városunk I.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 25 vendég böngészi
mystat