Címlap Hírek

TÁJÉKOZTATÓ

Május 1. utca felújításáról

 

Tisztelt Lakosság!

 

Lőrinci Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. június 8. napjától a Május 1. utca területén burkolatfelújítási munkálatok zajlanak. Az ingatlanokról való ki és behajtást a kivitelező biztosítja, de a munkagépek mozgása miatt esetenként korlátozásra lehet számítani a Május 1. utcánál és a bekötő utcáknál.

A munka gyors és zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük szíves együttműködésüket és megértésüket!

 

Tisztelettel:                    

Lőrinci Város ÖnkormányzataTisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy 2023. május 31-ig kell teljesíteni az iparűzési adóalanyoknak a 2022. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtását és eddig az időpontig lehet a 2022. évi a végleges iparűzési adót megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet az adótúlfizetést visszaigényelni

 

Az állandó jellegű iparűzési tevékenységhez kapcsolódó, helyi iparűzési adóról szóló bevallást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kell elektronikusan benyújtani. Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Lőrinciben van.

 

Az adózó a 2022. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti.

 

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) azonban – választása szerint – továbbra is teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághoz, akár papíralapon is.

 

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

                                                  
Azon adózók, akiknek fizetési nehézségeik vannak, tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől a fizetéskönnyítés feltételeiről. Míg azon adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak.

 

  

   Lőrinci Polgármesteri Hivatal

                                                                                               Gazdálkodási osztályTalajterhelési díj bevallási határidő

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő 2022. évi talajterhelési díj bevallási és fizetési határidő ebben az évben 2023. március 31. Talajterhelési díjat köteles fizetni minden olyan ingatlan tulajdonosa, vagy használója, aki az üzembe helyezett szennyvízcsatornára még nem csatlakozott rá. A fizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha az ingatlan tulajdonosa/használója a vizet az ingatlanon lévő kerti csapról, vagy ennek hiányában az ingatlanon létesített fúrt vagy ásott kútból vételezi. A talajterhelési díj alapja –vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén- a szolgáltatott víz mennyisége, egyedi (udvari fúrt, vagy ásott kút esetén) vízbeszerzésnél az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A talajterhelési díj összegét az ingatlan tulajdonosának/használójának kell kiszámítania, az önadózás szabályai szerint bevallania és megfizetnie a fenti határidőre. A bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető Lőrinci város honlapjáról (www.lorinci.hu), vagy személyesen beszerezhető az adóhatóság irodájában. 

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 32 vendég böngészi
mystat