Címlap Hírek

Szelektív hulladékszállítás 3. negyedév


TÁJÉKOZTATÁS A FELELŐS EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

Az elmúlt időszakban az ebtartással kapcsolatban több jelzés érkezett hivatalunkba, így a következőkre szeretném felhívni az ebtartók figyelmét:

Az ebtartás általános szabályai:

 • Az eb tulajdonosa köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása során tekintettel lenni az állat korára, nemére, állapotára.
 • Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről.
 • A tulajdonos köteles gondoskodni a microchippel történő egyedi megjelölésről, az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás meglétéről, valamint széles spektrumú féreghajtó szerrel történő kezeléséről.
 • Tilos kistestű ebet (max.: 20 kg) 10 m2-nél, közepes testű ebet (20-40 kg) 15 m2-nél, nagy testű ebet (40 kg felett) 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.
 • Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról!

Kérem, ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen át, ne tudja „átásni” magát, és ne tudja átugrani sem.

 • Az ebek tartós kikötve tartása tilos! Az eb nem tartós, átmeneti kikötése az alábbi feltételek esetén megengedett:
 • az állaton végzett ápolás, illetve gyógykezelés céljából annak idejére,
 • az állat veszélyes viselkedése miatt a veszélyeztetés idejére,
 • közlekedésbiztonsági okokból az állat testi épsége és a járműforgalom zavartalan működése érdekében,
 • az állatról emberre terjedő betegség megelőzése esetén a betegség idejére.

Kormányrendelet szabályozza az átmeneti megkötésre használt eszköz hosszát: kisméretű kutyánál 5 méternél, közepes méretű ebnél 7 méternél, nagytestű ebnél 9 méternél rövidebb NEM lehet! Futólánc esetében a feszített és futó részek hosszának össze 8 méternél, a futó rész hossza 3 méternél NEM lehet rövidebb! Fontos, hogy az átmeneti megkötéshez alkalmazott nyakörvnek forgóval ellátottnak kell lennie és a kutya életfunkcióit, táplálkozását nem lehetetlenítheti el, nem nehezítheti, a viselése a kutyának fájdalmat nem okozhat!

 • Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakaszában, amikor pirotechnikai termék engedély és bejelentés nélkül is használható, az állat tartójának gondoskodni kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására.
 • Belterületen közterületen kutyát csak pórázon lehet vezetni, és csak olyan személy vezetheti az ebet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
 • Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapással ne veszélyeztessen.
 • Az ebek vezetéséhez használt eszköznek az állatra történő rögzítésére nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az állat testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse.
 • A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani!

 

A nem megfelelő ebtartás szankciói:

 

 • Állatvédelmi bírság:

Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírásait megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírság kiszabása helyett, vagy amellett a hiányosságok kijavítására, pótlására való kötelezés alkalmazható.

A bírság alapösszege 75.000 Ft, melyet a jogsértés körülményeitől függően meg kell szorozni a bírságrendelet 1-4. melléklete szerinti szorzókkal.

 

 • Veszélyeztetés kutyával szabálysértés:

Aki a felügyelete alatt álló kutyát:

 • a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
 • természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – vadászkutya és triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
 • szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,
 • vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-árusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el!
 • Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratánál a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el!

 

 • Köztisztasági szabálysértés:

Aki a felügyelete alatt lévő állat által közterületen, közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el!

A szabálysértési ügyekben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 38.§ (1) bekezdése alapán a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei járnak el.

Kóbor állatra vonatkozó tudnivalók:

A kóbor állat tulajdonosa (ideértve az örökbefogadót is) köteles megtéríteni az állat befogásával és elhelyezésével kapcsolatos keletkező költségeket a befogó ebrendészeti telepnek. Ezek:

 • a hatósági megfigyelés ideje leteltét követően a napi tartás költségei,
 • a transzponder (chip) behelyezésének költségei,
 • a védőoltás, parazitamentesítés, kezelés költségei,
 • oltási könyv kiadásának költségei.

Lőrinci városban ebrendészeti tevékenységet lát el a Karancs Mentőkutyás Alapítvány.

Az ebtartás szabályainak megsértése esetén kérem, hogy bejelentésével hivatali időben keresse a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályát a 06-37/388-155 telefonszámon.
Hivatali időn kívül kérem hívja a 06-30/319-6441
telefonszámot.

 

Kérjük a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy a felelős állattartás szabályairól szóló szabályokat betartani szíveskedjenek! Kérjük legyenek fokozott figyelemmel az eb közterületre való kijutásának megakadályozására!

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az ebtartás általános szabályainak megsértését tapasztaljuk, úgy az ismertetett szankciók alkalmazásától eltekinteni nem tudunk!


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lakossági azbesztmentesítés 2023-2024

 

Célja: Illegális hulladéklerakás megelőzése és az illegálisan lerakott hulladéklerakók felszámolása. A lakosság körében képződött azbeszt tartalmú építőanyag hulladékok megfelelő szakértelemmel történő összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra történő átadására és e feladatok koordinálása.

Kerete: 880 000 000.- Ft

Pályázat benyújtására jogosultak köre:

 1. bármely nagykorú természetes személy

b) kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője;

 c) cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;

d, A Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.

A támogatás formája, mértéke: A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a Pályázó által benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék Pályázótól történő elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik. Maximum elszállítható mennyiség 400 m2.

 

Egy Pályázó legfeljebb 1 elszállítási cím vonatkozásában jogosult pályázatot benyújtani.

 

Az alábbiak nem részei a pályázattal támogatott tevékenységeknek:

a) az azbeszttartalmú építőanyag szakszerű bontása/leszedése;

b) az érintett veszélyes hulladék elszállításra alkalmas állapotba hozatala (pl. ADR big-bag zsákba pakolás, raklapra rendezés fóliázással, stb.).

 

A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, mely jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyekről származnak:

tető, kerítés, homlokzatburkolás,válaszfalak vagy régi gáztűzhelyekben a sütők környéke(azbesztlapok), épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek

 

A pályázat benyújtása: elektronikusan, egy regisztrációt követően az előírt dokumentumokkal együtt

Benyújtási időszak: 2023. július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig

 

A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidő (2023.08.04.) végétől számított legkésőbb 120 naptári napon belül a Támogató írásban hozza meg.

 A Támogató a döntéstől számított 15 naptári napon belül az online felületen és elektronikus levélben értesíti a Pályázót a támogatás megítéléséről, vagy annak elutasításáról.

Szolgáltatásommal vállalom a regisztrációt, a pályázat elektronikus beadását a szükséges dokumentumokkal együtt és a folyamat végig kísérését a megvalósulásig.

 

Írjanak az alábbi email címre, ha ez Önöknek érdekes lehet!

Kisházy Béláné Erzsi

pályázatíró

30/4973343

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Tisztelt Lakosság!

 

Az elmúlt időszakban a közterületek és ingatlanok tisztántartásával kapcsolatban több jelzés érkezett hivatalunkba, így a következőkre szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét:

 

A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles közreműködniés a települési környezet (különösen közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységektől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

Az egyes ingatlanok és azok környezetének tisztántartásáról az ingatlan mindenkori birtokosa- tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője(a továbbiakban együtt: (használó) - köteles gondoskodni.

 

Ezen belül köteles gondoskodni:

-a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek közös használatú részének (lépcsőház, folyosó, pince, padlásrész, kapualj, szárító, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról,

 

-az ingatlan melletti, úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, gaztalanításáról,

 

-a lakásban és az ingatlanon esetleg előforduló rovarok és rágcsálók irtásáról, (Ezen tevékenységével nem veszélyeztetheti mások életét és egészségét.)

 

-a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

-a közterületen történő akadálytalan közlekedés érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanáról a közterületre kihajló növények (fa, bokor, sövény, stb.) gondozását, gallyazását elvégezni.

 

-az egyedi garázsok, sorgarázsok tulajdonosai, illetve használói kötelesek az építmények körüli 5 m-es területsáv – tekintet nélkül az útszegély helyzetére – tisztántartásáról gondoskodni.

 

-az ingatlan tisztántartási sávjában található szemetet össze kell gyűjteni és azt a tisztántartásra kötelezett tulajdonában lévő edényzetbe kell elhelyezni. A járdán lévő szemetet az úttestre, a zöldfelületre, a víznyelőbe seperni tilos! Ha a tisztántartási sáv napközben többször beszennyeződik, a tisztántartást szükség szerint meg kell ismételni.

 

-a közös tulajdonban álló ingatlanok körüli tisztántartási sáv tisztántartása a használók közös kötelezettsége, amit részleteiben megállapodásban (házirendben) rögzítenek.

 

-két szomszédos épület közötti 10 m-nél nem szélesebb területsávnál a tisztántartási kötelezettség az arra kötelezettek között 50-50 %-os arányban oszlik meg. Ahol az elhatárolás nem egyértelmű, ott a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének állásfoglalása a mérvadó.

 

Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét!

 

Lőrinci, 2023. július

Polgármesteri Hivatal


Tájékoztató


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 13 vendég böngészi
mystat