Címlap Hírek

Önkormányzat felé teljesítendő 2018. évi első félévi fizetési kötelezettségek

A 2018. évi helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettségek első félévi részletét ebben az évben március 19-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését március 19. napja után teljesíti, kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthetnek. Tájékoztatjuk azon adózókat, akiknek fizetési nehézségeik vannak, tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől a fizetéskönnyítés feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek költség általánya 5.000-Ft, amelyet az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség, csak ha az adós a teljes tartozását megfizeti.     

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2018. március 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

Bővebben...

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

 

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2018. (II.15.) számú határozata alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

a.)    működési kiadásaik finanszírozásához,

b.)    a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

c.)    a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

d.)   hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

 

Pályázatot nyújthat be:

 

Lőrinci Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

Bővebben...

Tisztelt Adózók!


E-bevallási nyomtatványok a helyi iparűzési adókötelezettségben

 

Tisztelt Adózók!

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.§-a lehetővé teszi, hogy az önkormányzati adóhatóságok is elektronikusan fogadhassanak ügyeket. A lőrinci hivatalban a legtöbb ügy az adóigazgatásban keletkezik. Első lépésként a vállalkozásokat érintő helyi iparűzési adókötelezettséget érintő bevallási, bejelentkezési és változás-bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésre nyílik lehetőség, amely mind a helyi, mint pedig a településen kívül működő vállalkozásokat kedvezően érinthet.

 

Ezúton tájékoztatjuk a helyi iparűzési adóalanyokat, hogy Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete által, elfogadásra került az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló 17/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete.

 

2017. október 27. napjától a következő adóbevallás/bejelentkezés, változás - bejelentés nyomtatványokat lehet benyújtani elektronikus úton:
· Bejelentkezés, változás – bejelentés
· Helyi Iparűzési Adó Állandó Jellegű Iparűzési Tevékenység esetén
· Helyi Iparűzési Adó Ideiglenes Jellegű Iparűzési Tevékenység esetén
· Bevallás Helyi Iparűzési Adóelőleg Kiegészítéséről Állandó Jellegű Iparűzési


E-bevallási nyomtatványok

 

A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos értékű, ha az iratot az adózó az adóhatóság honlapján (www.lorinci.hu) közzétett számítógépes program segítségével tölti ki és a kinyomtatott iratot aláírva az adóhatósághoz benyújtja, illetőleg elektronikus úton küldi meg az adóhatósághoz.

 

Az elektronikus kapcsolattartásra, így az adóbevallásra, bejelentésre a kormányzati portálon keresztül az ügyfélkapu használatával van lehetőség a vállalkozások számára. A nem természetes személy adóalanyok esetében a szervezet által megjelölt jogi képviselettel rendelkezőnek kell regisztrált ügyfélkapuval bírnia, és ezen, magánszemély ügyfélkapuján keresztül nyílik lehetősége a szervezetnek az elektronikus kapcsolattartásra.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a bevallást, úgy a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. Meghatalmazás nélkül az adóbevallás érvénytelen.

 

Az ügyfélkapu létrehozása az Okmányirodában történik. A regisztráció során a személyes megjelenés, valamint ennek folyamán létrehozott egyedi felhasználónév és jelszó biztosítja, hogy a későbbiekben kizárólag az ügyfél tud eljárási cselekményeket kezdeményezni az ügyfélkapu rendszerén keresztül.

 

Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével töltheti ki és adhatja fel.

Az ANYK futtatásához szükséges rendszerigény:
Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7, vagy Linux, MAC OSX 10.5 operációs rendszer futtatására alkalmas számítógép.

A nyomtatvány kitöltéséhez az alábbi feltételek szükségesek:

1. JAVA futtatókörnyezet legalább 1.6-os verziója (JRE6).
2. ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) keretprogram.
3. Elektronikus nyomtatvány.
4. Regisztráció az ÜGYFÉLKAPU-hoz.

 

1.-2. Az ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) és a hozzá szükséges JAVA keretprogram telepítésének menetét a www.lorinci.hu/gazdalkodasi osztály dokumentumai oldalról töltheti le.

Amennyiben az ÁNYK program sikeresen települt, a letöltött adóbevallásra duplán kattintva, automatikusan elindul a telepítés. Sikeres telepítés esetén a nyomtatvány a C:\Program files\abevjava\nyomtatványok könyvtárba kerül.

4. Segítséget a regisztrációhoz a következőhelyen talál:
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio

 

A szolgáltatással kapcsolatban munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 37/388-155/238 vagy 223-as mellék


Lőrinci Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási osztály

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Lőrinci Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Tisztelt Lőrinci Lakosság!

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangú szavazással a 2017. szeptember 28-i ülésén úgy döntött, hogy a település tisztaságáról és az avarégetésről szóló 15/2014. (V.30.) rendeletét aképpen módosítja, hogy a rendelet hatálybalépéstől kezdődően, vagyis 2017. szeptember 29-től TILOS Lőrinci Város belterületén az avar és a kerti hulladékok égetése egész évben.
A Képviselő-testület a fenti döntését a levegő tisztaságának védelmében hozta, ugyanis az utóbbi években Lőrinciben is egyre rosszabb lett a levegő minősége, sok panasz volt hallható a lakosságtól, hogy a füst szélcsendes időben olyan mértékű, hogy a gyerekeket nem merik/tudják a szabadban hagyni, a textiliák a kora őszi időben magukba szívják a füstöt. A rendkívül rossz levegőminőséget az is tetézi, hogy Lőrinciben is egyre többen fűtenek újra fával (van aki sajnos a bizonyítottan rákkeltő és környezetre is súlyosan veszélyes kommunális hulladékot is elégeti – ez szintén tilos és bűntethető cselekmény).
Ez év tavaszától a hulladék közszolgáltató minden hónap első csütörtökjén ingyenesen elszállítja a lakosságtól a kerti zöldhulladékot, avart, illetve a gallyakat is, amennyiben azok hossza nem haladja meg az egy métert és –tetemesebb mennyiség esetén – össze van kötegelve (zsákolni nem kell a gallyakat). A zöldhulladékot a közszolgáltató egészen februártól november végégig folyamatosan szállítja. Ez azok számára jelenthet megoldást a kerti hulladék megsemmisítésére, aki nem tudja/akarja otthonában komposztálni a felesleges zöldhulladékot.

Kérem a rendelet betartását és avar, illetve kerti hulladék égetésének beszűntetését Lőrinci város belterületén!


Schottner Norbert
jegyző


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 16 vendég böngészi
mystat