Címlap Hírek PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2020. évi támogatására

 

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

 1. működési kiadásaik finanszírozásához,
 2. a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,
 3. a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,
 4. hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

 

Pályázatot nyújthat be:

 

Lőrinci Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot LőrinciVáros Önkormányzatának 26/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Lőrinci Város Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.lorinci.hu internetes honlapról.

 

Kötelező mellékletek:

 1. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
 2. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
 3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 4. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
 5. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
 6. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 8. nyilatkozat arról, hogy törvényszéki nyilvántartás hiánya miatt ki lesz a kötelezettségvállaló.
 9. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
 10. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2020. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2020.év március 15. nap

 

 

A pályázat elbírálása:

 

A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

 

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

 

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit a 26/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete rögzíti.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Lőrinci Város hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

 

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a jegyző biztosít ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az 37/388-155-es telefonszámon.

 

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást Lőrinci Polgármesteri Hivatalon keresztül Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságához kell benyújtani, amely a számadást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap.

 

                                                                                              Lőrinci Város Önkormányzatának

                                                                                                          Képviselő-testülete

 

Záradék:

Jóváhagyta Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2020. (II.13.) önkormányzati határozatával.


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 436 vendég böngészi
mystat