Címlap Hírek Önkormányzat felé teljesítendő adóelőleg kiegészítés és fizetési kötelezettségek

Önkormányzat felé teljesítendő adóelőleg kiegészítés és fizetési kötelezettségek

Tájékoztatjuk a Tisztelt vállalkozásokat, hogy a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés „feltöltés” szabályai értelmében a feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről Lőrinci Város Önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig befizetési és bevallási kötelezettségük van. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a bevallási nyomtatványt honlapunkról is letölthető: www.lorinci.hu.

Ugyancsak tájékoztatjuk az adózókat, hogy a 2018. évi helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettségek második félévi részletének késedelmi pótlék mentes befizetési határideje szeptember 17-e volt. Aki befizetését szeptember 17. napja után teljesíti, kérjük igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által augusztus hónapban már megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhattak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthettek. Felhívjuk azon adózók figyelmét, akiknek fizetési nehézségeik vannak, hogy tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől fizetési kötelezettségének későbbi teljesítésének feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük azokat haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál. A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk a hátralékos adózókat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat.  

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2018. március 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

Továbbá, felhívjuk azon adózók figyelmét, akik az elmulasztott önkéntes bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettségeiket az adóhatóság felhívására sem teljesítik magánszemély esetében 50 ezer forint, míg nem magánszemély esetén 100 ezer forint mulasztási bírsággal sújtja. 

 

 

                                                                                       Lőrinci Polgármesteri Hivatal

                                                                                             Gazdálkodási Osztály


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 9 vendég böngészi
mystat