Címlap Hírek Tisztelt Adózók!

Tisztelt Adózók!

Az egyéni és társas vállalkozások 2017. évi helyi iparűzési adó bevallási határideje 2018. május 31-e. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat (maximum 180 nap).

Az adó alanya a vállalkozó, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
A bevallások benyújtására szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Lőrinci város honlapján www.lorinci.hu–n megtalálható és letölthető bevallási nyomtatványainkat. A nyomtatványok között a jelenleg hatályos adófajták mindegyikéhez található nyomtatvány, valamint meghatalmazás nyomtatvány is letölthető. Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók bevallásaikat elektronikus utón is benyújthatják, míg a kinyomtatott bevallásokat alá kell írni, mert aláírás nélkül érvénytelenek. Az elmulasztott bevallási kötelezettség miatt a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amely mindaddig duplázódik, amíg az elmulasztott bevallási kötelezettségének eleget nem tesz.Lőrinci Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási osztály 

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 17 vendég böngészi
mystat