Címlap Hírek Tisztelt Termőföld Tulajdonos / Földhasználó!

Tisztelt Termőföld Tulajdonos / Földhasználó!

Lőrinci Város Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ (1) és 19. § (1) bekezdéséiben kapott felhatalmazás alapján aváros közigazgatási területéhez tartozó település termőföldjeinek - ide nem értve az erdőt, a halastavat -védelme, őrzése és kapcsolódó feladatok ellátása érdekében 2016. évtől mezei őrszolgálatot hoz létre kettő fő mezőőr alkalmazásával, és egyben az őrszolgálat fenntartási és működési költségeinek finanszírozása érdekében mezőőr járulékot vezet be.

 

A mezei őrszolgálat működéséről szóló 26/2015. (XII. 10.) önkormányzati rendelet értelmében, a mezőőri járulék megfizetésének kötelezettsége azt terheli, akinek a termőföld a használatában, ha az ismeretlen, a tulajdonában van tárgyév január 1. napján.

Amennyiben az őrzött ingatlannak több használója, tulajdonosa van, a járulékfizetés alanya az, aki a tulajdonosok megállapodása alapján ezt a Polgármesteri Hivatalnál bejelenti, ennek hiányában tulajdoni hányad alapján kell a járulékot megfizetni.

A járulékfizetési kötelezettség az ingatlan használatbavételét, a tulajdonjog keletkezését követő év első napján keletkezik.

A járulékfizetési kötelezettség a termőföld használati- vagy tulajdonjogában történő változás évének utolsó napján szűnik meg.

A termőföld használati- vagy tulajdonjogában történő változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni.

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2.§ 19. pontja értelmében termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

 

A mezőőri járulék mértéke megkezdett hektáronként 1000.-Ft/év

 

A mezőőri járulékot évente két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal 11739078-15729150-10150003 számú számlájára. A határidőre be nem fizetett mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztatozásnak minősül.

 

A bejelentési nyomtatvány letölthető Lőrinci Város honlapjáról (www.lorinci.hu), vagy személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban.


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldellő városunk I.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 37 vendég böngészi
mystat