Címlap Hírek Önkormányzat felé teljesítendő első félévi fizetési kötelezettségek

Önkormányzat felé teljesítendő első félévi fizetési kötelezettségek

A helyi adók és gépjárműadó fizetési kötelezettségek első félévi részletét március 17-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Aki befizetését március 17. napja után teljesíti , kérem igazolja befizetését az adócsoportnál. Adóhatóságunk által megküldött fizetési értesítésből az adózók tájékozódhatnak az egyes fizetési kötelezettségeikről, amelyet a bankszámlával rendelkező adózók átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózók belföldi postautalvánnyal teljesíthetnek. Tájékoztatjuk azon adózókat, hogy amennyiben az adózónak fizetési nehézsége van, úgy tájékoztatást kérhetnek az adóhatóság ügyintézőitől fizetési kötelezettségének későbbi teljesítésének feltételeiről. Azok az adózók, akik korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, kérjük haladéktalanul teljesítsék és befizetéseiket ugyancsak igazolják az adócsoportnál.

 A befizetési kötelezettségeikről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Adóigazgatási irodáján ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek intézkedési költsége végrehajtási cselekményenként 5.000-Ft, amelyet az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. Felhívjuk az adósok figyelmét, hogy amennyiben az adóhatóság egyidejűleg, párhuzamosan több végrehajtási cselekményt kezdeményez pl. gépjárműfoglalást és forgalomból való kivonást is, úgy a már említett intézkedésenként kell az adósnak a végrehajtás költségeket viselnie. A végrehajtási költség viselése akkor is terheli az adóst, ha az intézkedéssel egyidejűleg fizette meg tartozását és azt azonnal nem igazolja. A végrehajtási költséget az adóhatóság nem törölheti, vagy nem mérsékelheti, csak ha az adózó megélhetését ellehetetleníti. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség, csak ha az adós a teljes tartozását megfizeti.


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2013. szeptember 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.


Egyben tájékoztatjuk azon adózókat, akik elmulasztott bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettségeik miatt mulasztási bírsággal lettek sújtva, hogy az adóhatóság a kiszabott mulasztási bírságot a törvény erejénél fogva mindaddig duplázza, amíg az adózó elmulasztott kötelezettségét nem teljesíti. Az így kiszabott mulasztási bírságokat a fentiekben hivatkozottak értelmében az adóhatóság nem törölheti, vagy mérsékelheti. Az elmulasztott bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettség miatt magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható kötelezettségenként.

 

Tájékoztató a magánszemély termőföld bérbeadásból származó jövedelem bevallásról

 

A magánszemély termőföld bérbeadásból származó bevétele a személyi jövedelemadó törvény szerint teljes egészében jövedelem. Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései értelmében, a termőföld bérbeadásból származó jövedelem bevallását a magánszemély az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig teljesíti. Ha az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződés ezen időtartam lejárta előtt adófizetési kötelezettséget keletkeztető módon megszűnik, az adót a magánszemélynek szintén be kell vallani és meg kell fizetni. A bevallást és az adó befizetését a föld fekvése szerinti illetékes önkormányzathoz kell teljesíteni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A földbérbeadásból származó jövedelmet a magánszemélynek nem kell bevallania, ha a jövedelem a kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adómentes. A bevallással, adófizetéssel és egyéb az adózással kapcsolatos kérdéseikkel kérjük forduljanak önkormányzati adóhatóságunkhoz, valamint felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a bevallási nyomtatvány Lőrinci város honlapján www.lorinci.hu-n megtalálható és letölthető. A kinyomtatott bevallást alá kell írni, mert aláírás nélkül érvénytelen.

 

Talajterhelési díj bevallási határidő

 

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő 2013. évi talajterhelési díj bevallási és fizetési határidő 2013. március 31. Talajterhelési díjat köteles fizetni minden olyan ingatlan tulajdonosa, vagy használója, aki az üzembe helyezett szennyvízcsatornára még nem csatlakozott rá. A fizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha az ingatlan tulajdonosa/használója a vizet az ingatlanon lévő kerti csapról, vagy ennek hiányában az ingatlanon létesített fúrt vagy ásott kútból vételezi. A talajterhelési díj alapja –vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén- a szolgáltatott víz mennyisége, egyedi (udvari fúrt, vagy ásott kút esetén) vízbeszerzésnél az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A talajterhelési díj összegét az ingatlan tulajdonosának/használójának kell kiszámítania, az önadózás szabályai szerint bevallania és megfizetnie a fenti határidőre. A bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető Lőrinci város honlapjáról (www.lorinci.hu), vagy személyesen beszerezhető az adóhatóság irodájában.


Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
     

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 394 vendég böngészi
mystat