Címlap Hírek Adóhátralék végrehajtás

Adóhátralék végrehajtás

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő II. félévi adók, mint építményadó, telekadó, iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettségek határideje 2013. szeptember 16-a volt. A határidőt követő késedelmes befizetések után az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel. Azok az adózók, akik a tárgyévi és korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, illetve az idei és korábbi évekre vonatkozó egyes adóbevallási kötelezettségeiket elmulasztották megtenni, határidő kitűzése mellett az elmulasztott kötelezettségeikről felhívást kaptak, amelynek határideje ugyancsak lejárt. Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk folyamatosan kezdeményezi a végrehajtási eljárásokat, amelyeknek intézkedési költsége végrehajtási cselekményenként 5.000-Ft, amelyet az adósnak kell megfizetni az adótartozásának összegétől függetlenül. Felhívjuk az adósok figyelmét, hogy amennyiben az adóhatóság egyidejűleg, párhuzamosan több végrehajtási cselekményt kezdeményez pl. gépjárműfoglalást és forgalomból való kivonást is, úgy a már említett intézkedésenként kell az adósnak a végrehajtás költségeket viselnie. A végrehajtási költség viselése akkor is terheli az adóst, ha az intézkedéssel egyidejűleg fizette meg tartozását és azt azonnal nem igazolja. A végrehajtási költséget az adóhatóság nem törölheti, vagy nem mérsékelheti csak, ha az adózó megélhetését ellehetetleníti. A megindított végrehajtási cselekmény visszavonására nincs lehetőség csak, ha az adós a teljes tartozását megfizeti.      

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon ( helyi újságban, képújságban, honlapon) közzéteheti. Lőrinci Város Önkormányzati Adóhatósága közzé teszi a 2013. szeptember 30-i nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

 

Egyben tájékoztatjuk azon adózókat, akik elmulasztott bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettségeik miatt mulasztási bírsággal lettek sújtva, hogy az adóhatóság a kiszabott mulasztási bírságot a törvény erejénél fogva mindaddig duplázza, amíg az adózó elmulasztott kötelezettségét nem teljesíti. Az így kiszabott mulasztási bírságokat a fentiekben hivatkozottak értelmében az adóhatóság nem törölheti, vagy mérsékelheti. Az elmulasztott bevallási, vagy bejelentkezési kötelezettség miatt magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható kötelezettségenként.

 

                                                                            Lőrinci Város Polgármesteri Hivatal

                                                                                        Gazdálkodási osztály

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 24 vendég böngészi
mystat